تاریخ انتشار: یکشنبه 10 آذر 1398
پروتئینی که می تواند هدفی درمانی برای سرطان پانکراس باشد

  پروتئینی که می تواند هدفی درمانی برای سرطان پانکراس باشد

پژوهشگران دانشگاه کریک(Crick) پروتئینی را شناسایی کرده اند که منجر به رشد سرطان پانکراس می شود و می تواند هدفی برای درمان های جدید باشد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalnewstoday، آدنوکارسینومای مجاری پانکراسی، یک سرطان تهاجمی است که از سلول های ترشحی و مجرایی پانکراس منشا می گیرد و شایع ترین و تهاجمی ترین نوع سرطان این اندام حیاتی محسوب می گردد. در حال حاضر درمان موثری برای این سرطان که تنها 8 درصد افراد مبتلا به آن می توانند بیش از پنج سال زندگی کنند، شناسایی یا طراحی نشده است.

در مطالعه ای در دانشگاه کریک، محققین به بررسی سلول های بنیادی سرطانی در بافت سرطانی پانکراس پرداختند که دلیل اصلی مقاومت درمانی، عود مجدد سرطان و متاستاز آن به سایر اندام ها است. آنالیزهای بیان ژنی در این سلول های بنیادی منجر به شناسایی پروتئینی به نام CD9 شد که در سطح سلول های توموری(هم در زمان تکوین و شکل گیری و هم در زمان تثبیت شدن) بیان می شود. این پروتئین می تواند مارکری برای این سلول های بنیادی سرطانی باشد. بررسی های انجام گرفته روی سلول های توموری در موش نشان داد که افزایش بیان CD9 روی سطح سلول های بنیادی سرطانی پانکراس موجب افزایش بدخیمی و شرایط تهاجمی آن ها می شود. به همین دلیل این مطالعه، CD9 را یک مارکر مناسب برای شناسایی سلول های بنیادی سرطانی و یک هدف مناسب برای درمان هایی می داند که به منظور هدف قرار دادن سرطان پانکراس طراحی می شوند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه