تاریخ انتشار: یکشنبه 10 آذر 1398
یک استراتژی درمانی جدید برای شکل بدخیم سرطان مغز

  یک استراتژی درمانی جدید برای شکل بدخیم سرطان مغز

محققین دانشگاه سائوپائولو در برزیل یک استراتژی درمانی را برای درمان تهاجمی ترین شکل سرطان مغز در بالغین ارائه کرده اند که مولکول های فتواکتیو(فعال شونده با نور) را با یک عامل شیمی درمانی ترکیب کرده و آن را در نانوذرات پروتئینی-لیپیدی کپسوله می کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، گلیوبلاستومای مولتی فرم درجه چهار حدود 25 درصد تومورهای مغزی غیر متاستازی را شامل می شود. محققین دانشگاه سائوپائولو درمان جدیدی را ارائه داده اند که قابل استفاده در قبل، حین و بعد از جراحی تومور است. این درمان از نانوذرات پروتئینی-لیپیدی استفاده می کند که اجازه آزادسازی ترکیبات فعال به طور مستقیم به درون تومور را در یک رویکرد تدریجی و  دائمی طی چند ماه می دهد. این رویکرد درمانی که در حال حاضر مطالعات جانوری خود را پشت سر می گذارد، ابتدا فرد یا جانور را در ناحیه تومور، قبل از جراحی به مدت دو هفته تحت تیمار با یک مولکول فتواکتیو قرار می دهد. در این دوره شیمی درمانی نیز به طور هم زمان استفاده می شود تا اندازه توده توموری را کاهش دهد. در زمان جراحی از نور استفاده می شود تا ترکیبات حساس به نور را فعال کند. در این زمان با برداشتن جمجمه و تومور، می توان با نور درمانی سلول های سرطانی را از بین برد.

در دوره بعد از جراحی، این درمان جدید می تواند مانع از عود مجدد سرطان شود زیرا این نانوذرات به تدریج و به طور دائمی می توانند عامل شیمی درمانی را به ناحیه توموری تزریق کنند و بدون این عوارض جانبی برای فرد ایجاد کنند مانع از عود مجدد بیماری شوند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه