تاریخ انتشار: یکشنبه 10 آذر 1398
انحرافات کروموزومی ایجاد شده طی لقاح آزمایشگاهی آینده نوزاد را به خطر نمی اندازد

  انحرافات کروموزومی ایجاد شده طی لقاح آزمایشگاهی آینده نوزاد را به خطر نمی اندازد

فرایند لقاح آزمایشگاهی(IVF) اغلب به دلیل تغییرات کروموزومی که در جنین حاصل از لقاح آزمایشگاهی ایجاد می شوند، اغلب موفقیت آمیز نیست. تاکنون مشخص نبوده است که آیا این تغییر به کودک منتقل می شود یا خیر. مطالعه ای اخیرا نشان داده است که این رده های سلولی جهش یافته به صورت ژنتیکی به نوزاد به ارث نمی رسند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در مقایسه با بدن مادر، یک تخم لقاح یافته در شرایط آزمایشگاهی متحمل شرایط مختلفی برای رشدش می شود. اگر این شرایط با وضعیت جنین در بدن مادر مطابقت نداشته باشد منجر به بروز شرایطی می شود که با تغییرات کروموزومی در جنین همراه است.

بعد از لقاح، اووسیت لقاح یافته یا همان سلول تخم به سرعت شروع به تکوین می کند که با بروز برخی از ناهنجاری های ژنتیکی در برخی یا تمام سلول های بدن همراه است. این اشتباهات بوسیله فرایند به نام ناپایداری کروموزومی ایجاد می شوند. زمانی که جنین حاصل از IVF به بدن مادر منتقل می شود، اغلب به صورت موزائیک است یعنی هم کروموزوم های طبیعی و هم غیر طبیعی را دارا است. مطالعات گذشته نشان داده اند که این موزائیسم در کودکان حاصل از بارداری طبیعی نیز اتفاق می افتد ولی احتمال این امر در کودکان حاصل از IVF بیشتر است. حتی زمانی که از روش های بسیار حساس استفاده می شود نیز نمی توان رده های سلولی با انحرافات کروموزومی را در کودکان IVF مشاهده کرد. بنابراین، این مطالعه نشان می دهد که لقاح آزمایشگاه دارای خطری برای سلامتی کودکان از نظر انحرافات کروموزومی نیست.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه