تاریخ انتشار: شنبه 16 آذر 1398
مدل ریاضی جدیدی که می تواند منجر به درمان های سرطانی شخصی شود

  مدل ریاضی جدیدی که می تواند منجر به درمان های سرطانی شخصی شود

محققین راهی را برای استفاده از ریاضی برای درمان بهتر سرطان و مهار عود مجدد آن یافته اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، با استفاده از اولین نوع از این مدل ریاضی، محققین دانشگاه واترلو راهی را برای مطالعه برهمکنش بین سیستم ایمنی و انواع مختلف سلول های سرطانی یافته اند. با استفاده از این مدل جدید، آن ها نشان داده اند که استفاده از درمان های سرطانی مختلف در یک توالی خاص می تواند سلول های بنیادی سرطانی را به صورت بهتری هدف قرار دهد و منجر به ایجاد درمان های تخصصی تر و شخصی تر برای بیماران سرطانی شود.

سلول های بنیادی سرطانی مسئول اصلی رشد مجدد تومور، مقاومت درمانی سرطان و متاستاز آن به سایر نقاط بدن هستند و ریشه کن کردن آن ها می تواند منجر به درمان موفقیت آمیز سرطان شود و احتمال عود مجدد بیماری را به حداقل برساند.

در این مطالعه محققین مدل ریاضی را با استفاده از داده های آزمایشگاهی بدست آمده از مطالعات روی رشد تومورها و درمان های ایمنی درمانی ارائه کردند. در ادامه از این مدل برای شبیه سازی شیمی درمانی در ترکیب با انواع مختلف ایمنی درمانی ها و پیش بینی موثرترین ترکیب درمانی استفاده شد. شبیه سازی های ریاضی پیش بینی کرد که استفاده از ایمنی درمانی های خاص برای سلول های بنیادی سرطانی قبل از شیمی درمانی می تواند موثرتر باشد و اندازه تومور را به میزان قابل ملاحظه ای کوچکتر کند. به گفته پروفسور محمد کهندل سرپرست این تیم تحقیقاتی در دانشکده ریاضی واترلو، در حالی که سلول های سرطانی تنها درصد کوچکی از سلول های توموری را تشکیل می دهند، آن ها منجر به رشد تومور می شود و اغلب به درمان ها مقاوم هستند و در نهایت موجب عود مجدد سرطان در یک شرایط غیر قابل کنترل می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از ترکیب درست ایمنی درمانی و شیمی درمانی پتانسیل کاهش اندازه تومور و ریشه کن کردن موثر سرطان را دارد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه