تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 آذر 1398
شناسایی بیومارکری جدید برای سلول های بنیادی سرطانی

  شناسایی بیومارکری جدید برای سلول های بنیادی سرطانی

در دنیای زیست شناسی سرطان؛ همه بیومارکرها به طور یکسان آفریده نشده اند. این مولکول ها که زنگ هشداری برای پزشکان و برای شناسایی فرایندهای غیر طبیعی در بدن هستند معمولا به صورت هورمون، آنزیم یا مولکول های پیام رسان عمل می کنند و از بیماری به بیمار دیگر متفاوت هستند. از آن جایی که آن ها به صورت بسته ای مخلوط از مارکرهای ذکر شده هستند، داروهای موجود معمولا در مقابله با آن ها با شکست مواجه می شوند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، محققین دانشگاه هوستون یک بیومارکر جدید را برای سلول های بنیادی سرطانی شناسایی کرده اند که بقا و پراکنش سرطان را کنترل می کنند و همین امر موجب افزایش امیدواری برای کشف داروهایی شده است که بتوانند سلول های بنیادی سرطانی را به طور موثر بکشند. این بیومارکر جدید پروتئینی به نام پلکتین( plectin) است که روی سلول های بنیادی سرطانی قرار دارد و به دلیل شایع بودن حضور آن روی سلول های بنیادی سرطانی می تواند به طور گسترده ای در طراحی و تولید داروهای سرطانی کمک کننده باشد.

در بخشی از این مطالعه، محققین ارتباط ژنوتیپی و فنوتیپی بین پلکتین و سلول های بنیادی سرطان ریه و هم چنین ارتباط سطح بیان بالای پلکتین با بقای اندک بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای ریوی را نشان داده اند که همین امر پلکتین را یک بیومارکر مناسب برای سلول های بنیادی سرطان ریوی معرفی می کند. پلکتین به شکل دهی سلول های سرطانی کمک می کند و نقش حیاتی را در پراکنش سلول های بنیادی سرطانی به سرتاسر بدن بازی می کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه