تاریخ انتشار: دوشنبه 25 آذر 1398
سرکوب استئوکلاست زایی بوسیله سلول های بنیادی اسکلتی

  سرکوب استئوکلاست زایی بوسیله سلول های بنیادی اسکلتی

تحقیقات پایه و کاربردی اخیر امیدوار کننده بودن سلول های بنیادی اختصاصی بافت از جمله سلول های بنیادی اسکلتی(SSCs) را نشان داده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، در حالی که نشان داده شده است که سلول های بنیادی اسکلتی در تکوین و بازسازی اسکلتی مشارکت دارند، هنوز درک کاملی در مورد نحوه عملکرد این سلول ها در طی بیماری های استخوانی التهابی وجود ندارد.

در مطالعه ای جدید بوسیله هنگ ژو و همکارانش در انستیتو پزشکی پرتویی پکن، آن ها سلول های بنیادی اسکلتی مشتق از استخوان بلند موش ها را شناسایی کرده اند که در ریز محیط التهابی قادر به القای بیان استئوپروتگرین به عنوان یک مولکول چسبندگی بین سلولی و یک مولکول چسبندگی سلولی عروقی است و بدین ترتیب تشکیل استئوکلاست های التهابی و بازجذب استخوان در شرایط درون تنی و برون تنی را سرکوب می کند. در مجموع به نظر می سرد که استفاده از سلول های بنیادی اسکلتی می تواند به از دست رفتن استخوان طی بیماری ها کمک کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه