تاریخ انتشار: شنبه 07 دی 1398
نقش جدید برای یک هدف سرطان سینه سه گانه منفی

  نقش جدید برای یک هدف سرطان سینه سه گانه منفی

برخلاف سایر اندام های بدن، غدد پستانی تا بعد از تولد تکوین نمی یابند و دینامیک غیر معمول آن به همراه تغییر شکلی که طی دوره های ماهانه، بلوغ، بارداری و شیردهی متحمل می شود، این بخش آناتومیک را موضوع بسیاری از مطالعات قرار داده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، تغییراتی که در غدد پستانی اتفاق می افتد نیازمند انرژی است و محققین در مطالعه ای جدید توانسته اند مدل موشی مهندسی ژنتیک شده ای را تولید کرده و نقش یک پروتئین کلیدی را در تامین انرژی غدد پستانی طی بلوغ شناسایی کرده اند. نقش این پروتئین موسوم به deltaNp63 پیش از این در سرطان سینه سه گانه منفی(TNBC) شناخته شده بود.

این مولکول یک تنظیم کننده کلیدی است که فعالیت سلول های بنیادی سرطانی موجود در تومورها را تنظیم می کند و می تواند در تنظیم سلول های ایمنی پیرامون تومورها نیز نقش داشته باشد. زمانی که محققین deltaNp63 را طی بارداری و بلوغ حذف کردند، هیچ تغییر معناداری در تکوین و عملکرد غدد پستانی مشاهده نشد و این در حالی است که حذف deltaNp63 بیشترین اثر را طی بلوغ بر جای گذاشت. به نظر می رسد که افزایش اولیه انرژی که طی بلوغ مورد نیاز است به deltaNp63 بستگی دارد. از دست رفتن این پروتئین در زمان بلوغ منجر به کاهش تولید انرژی در سلول های غدد پستانی شده و منجر بد بدشکلی مجاری شیری می شود. آنالیزهای بیشتر نشان داده است که deltaNp63 احتمالا سایر پروتئین های دخیل در متابولیسم سلولی و سازماندهی ساختارهای سلولی در زمان بلوغ را نیز فعال می کند.

محققین deltaNp63 را یک هدف مناسب برای ایجاد درمان های هدفمند برای سرطان سینه سه گانه منفی می دانند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه