تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 10 دی 1398
شناسایی یک فرمول بالقوه برای یک واکسن سرطان خون

  شناسایی یک فرمول بالقوه برای یک واکسن سرطان خون

محققین در دانشکده پزشکی مونت سینای راهی برای ایمنی درمانی دقیق تر مولتیپل میلوما ارائه کرده اند که شامل استفاده از ژنومیک برای ایمنی درمانی این سرطان شایع است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، این مطالعه برای اولین بار نشان داده است که محصولات فرعی ناشی از موتاسیون تومورها(نئوآنتی ژن ها) توانایی تحریک سیستم ایمنی برای شناسایی و کشتن سلول های سرطانی در بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما را دارند. نتایج این مطالعه می تواند پایه ای برای استفاده از استراتژی های هدف قرار دهنده نئوآنتی ژن ها مانند واکسن های سرطانی در کارآزمایی های آینده بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما باشد. مولتیپل میلوما بدخیمی پلاسما سل ها است که سالانه بیش از 30 هزار نفر را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این مطالعه از توالی یابی نسل جدید برای شناسایی نئوآنتی ژن ها در 184 بیمار استفاده شد و محققین سلول های ایمنی مختص نئوآنتی ژن ها را شناسایی کردند که بوسیله ایمنی درمانی تحریک شدند. هم چنین نشان داده شده است که در بیمارانی که میلوما مجددا عود می کند در مقایسه به آن هایی که به تازگی مبتلا به میلوما شناسایی می شوند، نئوآنتی ژن های افزایش یافته ای دارند و همین امر پتانسیل بروز پاسخ های ایمنی بزرگ تر برای ایمنی درمانی این بیماران را نشان می دهد. هم چنین این مطالعه برخی نئوآنتی ژن های شایع را بین بیماران شناسایی کرده اند که می توانند اساسی برای تولید واکسن های جدید باشند.

نئوآنتی ژن های توموری اهداف عالی را برای ایمنی درمانی ارائه می دهند که به دلیل بیان اختصاصی آن ها در بافت های سرطانی می باشد. نتایج این مطالعه محققین را ترغیب کرده است که بدنبال بررسی بی خطر بودن و پاسخ دهی واکسن های نئوآنتی ژن شخصی برای درمان بیماران سرطانی مبتلا به مولتیپل میلوما باشند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه