تاریخ انتشار: شنبه 14 دی 1398
پویایی پروتئین ها در قلب در حال ضربان

  پویایی پروتئین ها در قلب در حال ضربان

پروتئین تیتین(Titin) یک جزء ساختاری بزرگ سارکومرها است که ماشین میانجی کننده انقباض سلول های عضلانی قلبی هستند. برخلاف اهمیت آن برای ضربان قلب، در مورد ترن آور تیتین اطلاعات اندکی موجود است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در مطالعه ای جدید دکتر آدرین کادار و همکارانش از تکنیک میکروسکوپی موسوم به  FRAP (fluorescence recovery after photobleaching) برای مطالعه پویایی تیتین در کاردیومیوسیت های در حال انقباض استفاده کرده اند.

آن ها از ویرایش ژنوم در سلول های بنیادی پرتوان القایی(hiPSCs) برای وارد کردن یک تگ فلورسنت(mEos3.2) به درون ژن تیتین استفاده کردند. در کاردیومیوسیت های مشتق از hiPSCs، پویایی تیتین تگ شده با استفاده از FRAP مطالعه شد. بر خلاف انتظارات، آن ها دریافتند که طی FRAP،  تگ mEos3.2 به طور برگشت ناپذیر photobleached نبود و همین امر بررسی پویایی تیتین را مشکل ساخت.

یافته های این مطالعه نشان می دهد که زمانی که از FRAP برای کشف پویایی پروتئینی استفاده می شود باید محتاط بود. محققین انتظار دارند که hiPSCs بیان کننده تیتین فلورسنت برای کشف پیش درمانگاهی و غربالگری داروهایی که ویژگی های انقباضی قلب را تحت تاثیر قرار می دهند مفید باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه