تاریخ انتشار: یکشنبه 15 دی 1398
نزدیک شدن به شناسایی بهتر سلول های بنیادی لوکمیایی

  نزدیک شدن به شناسایی بهتر سلول های بنیادی لوکمیایی

لوکمیای میلوئید حاد یکی از شایع ترین لوکمیاها در بالغین است و بوسیله تکثیر غیر طبیعی سلول های نابالغ موسوم به میلوبلاست ها مشخص می شود که به مغز استخوان هجوم برده و به درون خون تکثیر می شوند و روی تکثیر سایر سلول های سالم اثر می گذارند. هر چند عمده بیماران به شیمی درمانی پاسخ می دهند اما تعداد زیادی نیز مجددا دچار عود مجدد بیماری می شوند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، سال هاست که محققین سلول های بنیادی لوکمیایی را دلیل مقاومت درمانی سرطان به شیمی درمانی و پرتو درمانی، عود مجدد بیماری و متاستاز بیماری می دانند. با این حال، شناسایی و جداسازی این سلول های خاص به دلیل نداشتن مارکرهای اختصاصی مشکل است.

محققین در گروه پژوهشی سیتومیکس عملکردی جوزف کارراس آزمایش های خلاقانه ای را طراحی کرده اند که شناسایی این سلول ها از طریق تست کردن فعالیت پروتئین آلکالین فسفاتاز موجود در میلوبلاست ها را مقدور می سازد. آن ها از روش های سیتومیک پیشرفته  ای استفاده کرده اند که اجازه می دهند مشخصه های عملکردی متعدد به صورت سلول به سلول و منفرد ظرف چند دقیقه آنالیز شوند. ارزیابی های این گروه نشان داد که بیمارانی که سلول های لوکمیایی شان دارای فعالیت آلکالین فسفاتازی بالا هستند، بدترین واکنش را به درمان های موجود دارند و بقای آن ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

این مطالعه رویکرد جدیدی را برای بهبود پیش آگهی در ارزیابی تشخیصی لوکمیای میلوئید حاد و برآورد احتمال عود مجدد و مقاومت بیماری ارائه کرده است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه