تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398
استفاده از امواج الکترومغناطیسی برای بازسازی استخوان

  استفاده از امواج الکترومغناطیسی برای بازسازی استخوان

محققان در مطالعه ای به بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی پالس دار روی سلول های استئوبلاستی پرداخته اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، در این مطالعه آن ها یک دوز کنترل شده روزانه از پرتو الکترومغناطیسی پالس دار را در مدت زمان مختلف به سلول های پیش ساز استئوبلاستی MC3T3-E1 وارد کردند و زنده مانی و فعالیت متابولیکی این سلول ها را ردیابی کردند.

این آنالیز نشان داد که میدان های الکترومغناطیسی پالس دار تکثیر سلولی را در حضور یا عدم حضور محیط استخوان زا را افزایش می دهند. رسوب کلسیمی بوسیله میدان های الکترومغناطیسی پالس دار افزایش نیافت اما بیان ژن های استخوان در آن ها القا شد. این مطالعه نشان داد که پارامترهای مربوط به میدان های الکترومغناطیسی پالس دار باید به دقت انتخاب شوند تا اثرات مطلوبی را روی بازسازی استخوانی اعمال کنند. این مطالعه نشان می دهد که میدان های الکترومغناطیسی پالس دار پتانسیل قوی برای کاربرد در بازسازی استخوان دارد و انتخاب پارامترهای درست از میدان های الکترومغناطیسی پالس دار می تواند اثرات مطلوبی را روی بازسازی استخوان اعمال کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه