تاریخ انتشار: یکشنبه 22 دی 1398
شناسایی دو ژن که تکوین تومورهای روده ای را آهسته می کنند

  شناسایی دو ژن که تکوین تومورهای روده ای را آهسته می کنند

تومورهای روده ای خوش خیم با موتاسیون هایی که دو ژن سرکوب کنندگی توموری خاص را حذف یا غیر فعال می کنند، سریع تر به صورت سرطان و بدخیم در می آیند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، انواع مختلفی از سرطان ها وجود دارند که روده های بزرگ و کوچک را تحت تاثیر قرار می دهند. این سرطان های روده ای می توانند از تومورهای خوش خیمی حاصل شوند که با گذشت زمان سرطانی می شوند. برای مثال، سرطان کولورکتال یک سرطان شایع است که سالانه نزدیک به 8/1 میلیون نفر به آن مبتلا می شوند.

در مطالعه ای جدید محققین دریافته اند که اگر دو ژن NEDD4 و NEDD4L در بافت های توموری خوش خیم روده حذف شوند، تومورهای سلول های بنیادی بیشتری را تولید می کنند و در نتیجه به صورت سریع تر به صورت سرطانی و بدخیم در می آیند. این دو ژن آنزیم هایی را تولید می کنند که مسیر پیام رسانی Wnt را مهار می کنند. این مسیر پیام رسانی برای رشد و تعیین هویت سلول مهم است. اگر این ژن ها حذف یا غیر فعال شوند، مسیر پیام رسانی Wnt فعال تر شده و این امر موجب تحریک ژن دیگری به نام LGR5 می شود و به موجب آن سلول های بنیادی روده ای بیشتری تولید می شوند و در نتیجه تومورهای بیشتری با سرعت بیشتری تولید می شوند.

حذف این ژن ها در مدل های موشی و ارگانوئیدهای انسانی نیز نشان داد که بقای موش ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت و ارگانوئیدهای روده ای انسانی به سمت تشکیل تومور رفتند.

این مطالعه نقش و ارتباط بین این ژن ها (NEDD4 و NEDD4L)، سلول های بنیادی و سرطان را به خوبی نشان داده است و این ژن ها را هدف مناسبی برای ژن درمانی برخی سرطان ها از جمله سرطان های روده ای معرفی کرده است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه