تاریخ انتشار: دوشنبه 23 دی 1398
سلول های بنیادی می توانند عوارض جانبی حاصل از پرتودرمانی را کاهش دهند

  سلول های بنیادی می توانند عوارض جانبی حاصل از پرتودرمانی را کاهش دهند

یکی از راه های درمان سرطان استفاده از روش پرتو درمانی است. با این حال، پرتو درمانی می تواند آسیب قابل توجهی نیز به بافت های طبیعی فرد وارد کند. سلول های بنیادی مزانشیمی پتانسیل کاهش دادن میزان این آسیب را دارند اما این پتانسیل را نیز دارند که موجب تقویت سلول های توموری باقی مانده نیز شوند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در مطالعه ای که روی رت های مدل شده برای سرطان کولون صورت گرفت، سلول های بنیادی مزانشیمی نه تنها بافت های سالم را در برابر آسیب ناشی از پرتو درمانی محافظت کردند، بلکه سطح فاکتورهای رشد را نیز در آن ها افزایش دادند و به همین دلیل تکوین سلول های توموری باقی مانده را کاهش داده و پیشرفت بیماری را در غیاب یا حضور پرتو درمانی آهسته کردند. در حقیقت تیمار با سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، تعداد و اندازه تومورها را تا نیمی کاهش داد و به موجب آن بقای جانوران را افزایش داد. این اثرات سودمند تا یک سال بعد از استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی پا برجا بود که به احتمال زیاد ناشی از پلاریزاسیون سلول های بنیادی مزانشیمی موجود در بافت و سلول های ایمنی بوده است.

به عقیده محققین سلول های بنیادی مزانشیمی با تعدیل اجزای سیستم ایمنی ریز محیط توموری، عملکرد بادوامی روی تکوین سرطان کولون بر جای می گذارند و به نظر می رسد که استفاده از این سلول های بنیادی مزانشیمی برای درمان آسیب ناشی از پرتو درمانی مناسب باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه