تاریخ انتشار: یکشنبه 06 بهمن 1398
پروتئینی که می تواند یک هدف درمانی برای سرطان پانکراس باشد

  پروتئینی که می تواند یک هدف درمانی برای سرطان پانکراس باشد

پژوهشگران انستیتو فرانسیس کریک پروتئینی را شناسایی کرده اند که موجب رشد سرطان پانکراس می شود و می تواند هدفی برای درمان های جدید شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Sciencedaily، آدنوکارسینومای مجاری پانکراسی یکی از شایع ترین و در این حال تهاجمی و کشنده ترین سرطان های پانکراسی است که درمان موثری برای آن وجود ندارد و تنها 8 درصد بیماران می تواند تا 5 سال بعد از تشخیص زنده بمانند. محققین به آنالیز گروه های خاصی از سلول های توموری به نام سلول های بنیادی سرطانی پرداختند که توانایی قابل توجهی برای خود نوزایی و یا تمایز به انواع مختلف سلول های توموری دارند. از آن جایی که این سلول ها را نیروی پشت پرده رشد سرطان می دانند، شناسایی هر چه بهتر این سلول ها می تواند در ایجاد درمان های جدید موثر باشد.

در مطالعه ای جدید، محققین در انستیتو فرانسیس کریک به آنالیز بیان ژن سلول های بنیادی سرطانی پرداخته و دریافتند که پروتئینی به نام CD9 روی سطح این سلول ها بیان می شود که این امر بیشتر مربوط به زمان تکوین و تثبیت تومور است. بنابراین می توان از این مارکر به عنوان نشانه ای برای شناسایی مکان سلول های بنیادی سرطانی استفاده کرد. این پروتئین(CD9) نه تنها می تواند مارکری برای سلول های بنیادی سرطانی باشد، در پیشبرد رفتار بدخیمی این سلول ها نیز نقش دارد. تغییر  مقدار بیان CD9 در سلول های توموری موشی موجب کاهش اندازه تومورها شد و برعکس افزایش سطح این پروتئین موجب ایجاد سلول های سرطانی تهاجمی تری شد که تومورهای بزرگ تری را شکل دادند. ارزیابی نمونه های توموری بیماران نیز از این ایده حمایت کرد که افرادی که دارای CD9 بیشتری هستند، پیش آگهی بالینی ضعیف تری دارند. هم چنین ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که CD9 در متابولیسم سلول های بنیادی سرطانی نقش دارد و موجب افزایش نرخ بازجذب گلوتامین در سلول های بنیادی سرطانی می شود که  در تامین انرژی لازم برای رشد سرطان دخیل هستند. با علم به نقش این پروتئین در متابولیسم سلول های بنیادی سرطانی و رشد آن ها می توان CD9 را هدف مناسبی برای ایجاد درمان های جدید دانست.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه