تاریخ انتشار: دوشنبه 07 بهمن 1398
شناسایی مکانیسم های کنترل مولکولی پایه پشت پرده هویت سلولی

  شناسایی مکانیسم های کنترل مولکولی پایه پشت پرده هویت سلولی

یک پژوهش تیمی بوسیله پروفسور سباستین آرنولد و همکارانش در دانشگاه فرایبورگ موفق شده است مکانیسم های کنترل مولکولی پایه که به موجب آن ها سلول های بنیادی تصمیم می گیرند به کدام نوع سلول جنینی تبدیل شوند را نشان دهد. این امر از طریق استفاده انتخابی از ژن های مختص هر نوع سلول بدست آمده است و این برخلاف حضور اطلاعات ژنتیکی مشابه در هر سلول بدن است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، سلول های بنیادی تمایز نیافته جنینی می توانند به اکتودرم، مزودرم و یا اندودرم تمایز یابند که هر کدام منشا انواع مختلفی از سلول ها هستند. طی سال های گذشته تصور می شد که این تصمیم گیری برای تعیین هویت بوسیله مولکول های پیام رسانی جنینی مانند TGFβ و Wnt تنظین می شود اما این که این مولکول ها چگونه این تصمیم گیری ها را تنظیم می کنند به طور کامل شناسایی نشده است. مطالعه صورت گرفته بوسیله سباستین آرنولد و همکارانش نشان داده است که سیگنال های TGFβ و Wnt جنینی بوسیله فاکتورهای رونویسی تنظیم کننده ژن از خانواده فاکتور T-box(به طور عمده Eomes و Brachyury) انتقال پیدا می کنند. این فاکتورها مسئول روشن کردن برنامه ژن های تمایزی برای همه سلول های مزودرمی و اندودرمی هستند. در زمان مشابه، فاکتورهای T-box به عنوان سرکوب کننده های ژنی عمل می کنند و تشکیل بافت عصبی را از طریق سرکوب برنامه های ژنی مربوطه مهار می کنند. این شامل تغییر در ساختار(نه محتوای) اطلاعات ژنتیکی در هسته سلول نیز می شود. نتایج این مطالعه گام حیاتی به سمت درک مکانیسم های پایه چگونگی تکوین و تعیین هویت سلول ها محسوب می شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه