تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 بهمن 1398
سازمان بهداشت جهانی(WHO): در مورد کرونا جهان در حال حاضر در وضعیت "شیوع" قرار ندارد

  سازمان بهداشت جهانی(WHO): در مورد کرونا جهان در حال حاضر در وضعیت "شیوع" قرار ندارد

سازمان بهداشت جهانی امروز اعلام کرد که شیوع ویروس کرونای جدید و کشنده که از چین بین بیش از 12 کشور دیگر پرا کنده شده است، در وضعیت شیوع قرار ندارد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، به گفته سیلوی بریاند، رییس بخش آمادگی جهانی در برابر خطر عفونی WHO، وضعیت ویروس کرونا در حالت شیوع قرار ندارد ولی شرایط به گونه ای است که چندین کانون برای افزایش خطر شیوع وجود دارد.

این بیماری تاکنون بیش از 425 نفر را کشته و بیش از 20 هزار نفر را در چین آلوده کرده است که اغلب آن ها در ایالت Hubeiچین ساکن هستند که می توان مرکز شیوع باشد و از زمان شناسایی این ویروس در دسامبر، به چندین کشور دیگر نیز سرایت کرده است. به گفته بریاند در حالی که در Hubei سرعت پراکنش ویروس بسیار سریع است، در خارج از این استان، عمده موارد شناسایی شده و تحت کنترل قرار گرفته اند. به طور هم زمان، نهادهای قانون گذار و اجرایی در چین تمهیدات شدیدی را برای متوقف کردن انتشار این بیماری اتخاذ کرده اند و این در حالی است که سایر کشورها نیز گام هایی را برای جلوگیری و مقابله احتمالی با این ویروس برداشته اند. امید می رود با تصمیمات و اعمال اتخاذ شده، این ویروس هر چه سریع تر به کنترل در آید.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه