تاریخ انتشار: شنبه 19 بهمن 1398
ترکیبی متعفن به عنوان درمانی برای آترواسکلروزیس

  ترکیبی متعفن به عنوان درمانی برای آترواسکلروزیس

در تلاش برای بررسی فرایندی که به موجب آن ماکروفاژها سلول های مرده بدن را حذف می کنند، محققین دانشگاه کلمبیا به یک کشف جالب رسیده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، آن ها دریافته اند که پوترسین(Putrescine)، ترکیبی است که احتمالا ناخوشایندترین بو را در طبیعیت دارد(بویی شبیه گوشت گندیده)، ممکن است درمانی برای آترواسکلروزیس و سایر بیماری های التهابی باشد.

روزانه میلیاردها سلول در بدن می میرند و در صورتی که حذف نشوند می توانند منجر به التهاب یا مرگ بافتی شوند. به طور طبیعی، این فرایند ظرف چند دقیقه بعد از مرگ سلولی شروع می شود. با این حال، مطالعات نشان داده اند که این فرایند حیاتی در آترواسکلروزیس مختلف می شود و موجب پیشبرد تشکیل پلاک ها می شود. محققین دانشگاه کلمبیا در مطالعه آزمایشگاهی این فرایند، به نقش پوترسین رسیدند. مشخص شد که ماکروفاژها از آرژنین و سایر اسیدهای آمینه سلول های مرده ای که می بلعند استفاده کرده و از یک آنزیم برای تبدیل آرژنین به پوترسین استفاده می کنند. در ادامه پوترسین، پروتئینی به نام Rac1  را فعال می کند که به ماکروفاژها برای خوردن سلول های مرده بیشتر سیگنال می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که آترواسکلروزیس ممکن است تا حدی یک مشکل مربوط به پوترسین باشد.

این مطالعه نشان داده است که اضافه کردن دوز پایینی از پوترسین به آب آشامیدنی مدل موشی آترواسکلروزیس می تواند به میزان قابل توجهی از مشکلاتی قلبی و سایر بیماری های مربوط به افروسیتوز ناقص بکاهد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه