تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 اسفند 1398
کشف جمعیتی جدید از سلول های بنیادی در استخوان

  کشف جمعیتی جدید از سلول های بنیادی در استخوان

جمعیتی جدید از سلول های بنیادی با توانایی تولید استخوان های جدید بوسیله گروهی از پژوهشگران در دانشکده دندانپزشکی Uconn کشف شده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Sciencedaily، دکتر کالاجزیک و همکارانش در Uconn جمعیت جدیدی از سلول ها را در امتداد کانال های عروقی شناسایی کرده اند که این کانال ها در امتداد استخوان کشیده شده اند و بخش های داخلی و خارجی استخوان را به هم مرتبط می سازند.

وجود سلول های بنیادی در مغز استخوان و سطح خارجی استخوان سال هاست که اثبات شده است و این سلول ها به طور دائم در حال تشکیل استخوان جدید و مشارکت در ترمیم استخوان هستند. اما این مطالعه جدید وجود شبکه ای از کانال های عروقی را در استخوان شناسایی کرده است که به پراکنش سلول های خونی به خارج از مغز استخوان کمک می کنند. در ادامه مشخص شد که سلول های پیش سازی درون استخوان قشری و در امتداد این کانال های عروقی وجود دارند که می توانند در تولید سلول های استخوان ساز(استئوبلاست ها) کمک کننده باشند و به ترمیم و بازآرایی استخوان کمک کنند هر چند برای تعیین نقش آن ها در تشکیل و بازجذب استخوان نیاز به مطالعات بیشتری است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه