تاریخ انتشار: یکشنبه 25 اسفند 1398
روده چگونه بهبود می باید؟

  روده چگونه بهبود می باید؟

روده به دلایل متعدد یک اندام شگفت آور محسوب می شود یکی از آن ها توانایی بالای بازسازی آن بعد از آسیب یا بیماری است. در مطالعه ای جدید محققین در انستیتو سرطان دانا-فاربر نشان داده اند که چگونه سلول های بنیادی روده ای تعداد خودشان را ثابت نگهداری می دارند و بدین ترتیب موجب خودنوزایی پوشش روده ای در زمان نیاز می شوند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، روده انسانی به دلیل جایگاه آناتومیکی که دارد پیوسته در حال فرسایش است و مواد غذایی، سموم و ... نیز می توانند موجب آسیب به بافت پوششی آن شوند. اما این اندام از پتانسیل ترن آور (جایگزینی سلول های آسیب دیده با سلول های جدید) حیرت آوری برخوردار است. این ترن آور سریع، یک راه فرار برای پرهیز از تجمع آسیب ها به این اندام حیاتی است. در این فرایند، سلول های بنیادی روده ای موجود در کریپت ها یا غارهای روده ای پوشش روده نقش مهمی را بازی می کنند. این سلول ها بنیادی قادرند منبع عظیمی از سلول های دختری را تولید کنند که قادر به ساخت یا بازسازی پوشش روده ای هستند.

اخیرا مطالعه ای در انستیتو سرطان دانا-فاربر صورت گرفته است که نشان می دهد که سلول های بنیادی روده ای و سلول های دختری که تولید می کنند دارای یک ارتباط پاسخ دهی قابل توجه هستند. زمانی که سلول های بنیادی دختری سالم هستند می توانند به سلول های دختری تمایز یابند. اگر این سلول ها از بین بروند، سلول های دختری بازبرنامه ریزی می شوند و مجددا به سلول های بنیادی روده ای تبدیل می شوند. برای اثبات این ادعا، محققین سلول های بنیادی روده ای را با داروی تاموکسیفن تیمار کردند؛ این دارو موجب می شود که این سلول ها و سلول های دختری حاصل از آن ها درخشش فلورسنت داشته باشند. بعد از انکوباسیون 48 ساعته با دارو(برای اثر گذاری حداکثری دارو)، محققین سلول های بنیادی روده ای را کشتنند و آن ها را جدا کردند اما مشاهده کردند که سلول های دختری حاصل از آن ها مجدد تمایز زدایی کرده و به سلول های بنیادی روده ای تبدیل شد.

توانایی تمایز زدایی یا بازبرنامه ریزی سلول های بالغ به سلول های بنیادی در شرایط آزمایشگاهی به وفور نشان داده شده است اما این مطالعه جزء محدود مطالعاتی است که وجود چنین رویکردی را در شرایط درون تنی نیز نشان می دهد. در واقع یافته های این مطالعه نشان می دهد که احیای سلول های بنیادی روده ای به طور کامل بوسیله فرایند تمایز زدایی رخ می دهد و به همین دلیل نیازی به حفظ قطعی جمعیت سلول های بنیادی روده ای نیست.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه