تاریخ انتشار: یکشنبه 25 اسفند 1398
اطلاعات بیشتر در مورد سلول هایی که ریشه سرطان هستند

  اطلاعات بیشتر در مورد سلول هایی که ریشه سرطان هستند

همه سرطان ها بوسیله جمعیتی نادر از سلول های بنیادی نادر شروع می شوند که در مقابل درمان ها بسیار مقاوم هستند. پژوهشگران بر این باورند که کشف منشا سلول های بنیادی سرطانی می تواند نقطه کلیدی در مبارزه علیه بیماری باشد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، پروفسور میشائیل لیزانتی و همکارانش در دانشگاه سالفورد بر این باورند که توانسته اند اطلاعات جدیدی را در زمینه نحوه شکل گیری سلول های بنیادی سرطانی بدست آورند. در این مطالعه آن ها توانسته اند سلول های با انرژی بیشتر را در مجموعه ای از رده های سلولی کشت شده در تومورهای سرطان جداسازی کنند. به عقیده لیزانتی، محققین بر این باور بوده اند که سرطان بوسیله سلول های در حال مرگی ایجاد می شود که به زندگی بر می گردند و اصطلاحا به آن ها سلول های زامبی(zombie-cells) می گویند. اما به نظر می رسد که این ماجرا دراماتیک تر از این امر باشد. در حقیقیت، این سلول ها حاصل یک فرایند افسار گسیخته هستند. به عبارت دیگر، این سلول های بنیادی سرطانی به نوعی تغییر رویکرد داده و با تکثیر انفجاری تبدیل به سلول های بدخیمی می شوند که تومورها را شکل می دهند. به عقیده محققین این سلول های بنیادی سرطانی مملو از میتوکندری هایی هستند که منبع انرژی آن ها را تامین می کنند و همین میتوکندری ها می توانند هدفی برای مقابله با سلول های بنیادی سرطانی و درمان سرطان باشند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه