تاریخ انتشار: شنبه 02 فروردین 1399
نقشی جدید برای یک ژن مرتبط با اختلالات طیف اوتیسم

  نقشی جدید برای یک ژن مرتبط با اختلالات طیف اوتیسم

مطالعه ای بوسیله محققین دانشگاه UCLA نقش جدیدی را برای یک ژن مرتبط با اختلالات طیف اوتیسم، ناتوانی های ذهنی و اختلالات زبانی نشان داده است. نقش این ژن موسوم به Foxp1 پیش از این برای عملکردش در نورون زایی و ایجا مغز مشخص شده بود و این مطالعه جدید حاکی از نقش آن در گروهی از سلول های بنیادی مغزی برای تبدیل آن ها به نورون های بالغ بوده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، ساختار لامینار نئوکورتکس پستانداران به تولید سلسله مراتبی زیرنوع های عصبی مجزا بوسیله گلیای شعاعی رأسی(aRG) طی جنین زایی بستگی دارد. در مطالعه ای جدید محققین دانشگاه UCLA نقش های حیاتی را برای یک ژن ریسک فاکتور برای Foxp1 در حفظ هویت گلیای شعاعی رأسی و انجام فرایندهای بعدی نورون زایی کشف کرده اند. به عقیده آن ها در مراحل اولیه تکوین، گلیای شعاعی رأسی سطوح بالایی از Foxp1 را بیان می کند که این امر موجب افزایش خودنوزایی و تولید نورون ها در لایه های عمقی می شود. بیان دائمی Foxp1 موجب ممانعت از این امر می شود و موجب حفظ جمعیتی از سلول ها با هویت گلیای شعاعی رأسی در سراسر فرایند تکوین و افزایش مدت زمان نورون زایی در سراسر زندگی فرد می شود. این یافته ها حاکی از عملکردهای گسترده Foxp1 در نورون زایی قشری است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه