تاریخ انتشار: شنبه 02 فروردین 1399
تولید بافت انسانی از سلول های بنیادی در فضا

  تولید بافت انسانی از سلول های بنیادی در فضا

در پژوهشی جدید، محققین قرار است 250 لوله آزمایش حاوی سلول های بنیادی انسانی بالغ که از دانشگاه زوریخ دریافت کرده اند، در ایستگاه بین المللی فضایی به بافت های مختلفی مانند استخوان، غضروف و ... تمایز دهند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Sciencedaily، در این مطالعه محققین سعی دارند که تولید بافت های انسانی را در شرایط بی وزنی مورد ارزیابی قرار دهند و بدین ترتیب از مزایای این رویکرد در آینده ای نزدیک در پزشکی بازساختی استفاده کنند.

 نیروهای فیزیکی مانند جاذبه روی نحوه تمایز سلول های بنیادی و هم چنین نحوه تشکیل و بازسازی بافت ها به صورت سازماندهی شده تاثیر می گذارند. محققین بر این باورند که به دلیل جاذبه پایین موجود در ایستگاه فضایی، سلول های جدیدا شکل گرفته بدون وجود یک ماتریکس اضافی یا سایر ساختارهای کمکی، خودشان را به صورت بافت های سه بعدی سازماندهی می کنند.

در صورتی که این تست به صورت موفقیت آمیزی پیش برود، محققین در آینده ای نزدیک از این رویکرد برای تولید بافت های قابل پیوندی مانند استخوان، غضروف یا سلول های کبدی از سلول های بنیادی در شرایط بی وزنی یا در فضا استفاده خواهد کرد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه