تاریخ انتشار: پنجشنبه 21 فروردین 1399
نقش موثر التهاب در پیری سلول های بنیادی عصبی مغز

  نقش موثر التهاب در پیری سلول های بنیادی عصبی مغز

سلول های بنیادی عصبی در نواحی خاصی از مغز بالغ وجود دارند و می توانند در سراسر زندگی نورون های جدیدی را تولید کنند. هم چنین این سلول های بنیادی می توانند در پاسخ به آسیب فعال شوند و به ترمیم بپردازند و یا این که منشا تشکیل تومورهای خاص مغزی باشند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellnews، در مغز در حال پیر شدن، جایگزین شدن نورون های جوان کاهش می یابد.محققین دلیل از دست رفتن عملکرد سلول های بنیادی عصبی در سنین پیری را کشف کرده اند. آنها دریافته اند که با افزایش سن مقدار سلول های بنیادی به طور دراماتیکی کاهش می یابد. این امر به این دلیل است که اغلب سلول های بنیادی طی تمایز به سلول های مغزی بالغ ناپدید می شوند و کسر باقی مانده نیز مقداری سلول بنیادی جدید تولید می کنند. اگر همگام با پیر شدن آن ها وارد فاز خفتگی نشوند و در نتیجه فعالانه تقسیم نشوند، منبع سلول های بنیادی مغز خیلی زود تمام می شود. در واقع سلول های بنیادی با وارد شدن به فاز خفتگی به نوعی برای خود زمان می خرند. این سلول های بنیادی نه تنها وارد فاز خفتگی می شوند بلکه به راحتی نیز از این مرحله خارج نمی شوند و همان طور که گفته شد با دریافت سیگنال مناسب بیدار شده و پتانسیلی همانند سلول های بنیادی جوان خواهند داشت.

محققین پیام رسان های شیمیایی التهابی و مسیر پیام رسانیWnt را در ایجاد این خفتگی دخیل می دانند. با بلوک شدن این سیگنال ها، سلول های بنیادی خیلی سریع وارد فاز تکثیر می شوند. این مطالعه التهاب را کلیدی برای القای خفتگی در سلول های بنیادی می داند و بر این باور است که داروهایی که برای کاهش التهاب استفاده می شوند می توانند برای تحریک بازسازی نورونی و شروع مکانیسم های ترمیمی در مغز پیر استفاده شوند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه