تاریخ انتشار: یکشنبه 07 اردیبهشت 1399
راهی برای افزایش تولید سکرتوم توسط سلول های بنیادی

  راهی برای افزایش تولید سکرتوم توسط سلول های بنیادی

در پژوهشی جدید محققین سعی داشته اند شرایط فیزیکی ریز محیط سلول ها در بدن را تقلید کنند و نوع ویژه ای از سلول های بنیادی موسوم به سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) را روی سطح نرم تری در مقایسه با شرایط متداول کشت های سلولی کشت دهند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalnewstoday، رشد این سلول های بنیادی روی بستر جدید موجب افزایش ترشح سکرتوم آن ها که حاوی فاکتورهای ترمیم کننده است، در مقایسه با شرایط متداول کشت شد. به عقیده محققین رشد سلول های بنیادی مزانشیمی روی هیدروژل ها می تواند به طور بالقوه ای برای تولید مقادیر انبوه فاکتورهای ترمیم کننده بوسیله کمپانی های بیوتکنولوژی استفاده شود. در بخشی از این مطالعه محققین نشان داده اند که سکرتوم بدست آمده با این روش می تواند تشکیل عروق خونی را تا 60 درصد بهبود ببخشد.

علاوه بر وجود یک سطح هیدروژلی نرم، کشت سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط با هیپوکسی(سطح اکسیژن پایین) نیز می تواند منجر به تولید HIF1α شود که یک فاکتور دخیل در افزایش رشد و ترمیم عروق خونی است. به عقیده محققین دستکاری سفتی و نرمی بستر کشت سلولی به منظور دستکاری متابولیسم حس کننده اکسیژن سلول های بنیادی مزانشیمی می تواند در ایجاد یک شرایط کشت ایده آل برای تولید سکرتوم درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی موثر باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه