تاریخ انتشار: یکشنبه 07 اردیبهشت 1399
استفاده از مهندسی ژنتیک برای تولید مدل موشی سرطان ملانوما

  استفاده از مهندسی ژنتیک برای تولید مدل موشی سرطان ملانوما

برخلاف پیشرفت های زیاد صورت گرفته در زمینه تولید مدل های موشی، ایجاد آلل های موشی و تولید مثل موش های آزمایشگاهی چند آللی مستعد ملانوما گران قیمت، آهسته، طاقت فرسا و اغلب ناکارآمد است و نمی تواند اطلاعات مناسبی برای مطالعه عملکردهای ژنی درون تنی ارائه دهد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در پژوهشی جدید محققین روش موثری را برای تولید موش هایی با تغییرات ژنتیکی متعدد در سلول های رنگ  دانه دارشان موسوم به ملانوسیت ها تولید کردند. آن ها در ابتدا سلول های بنیادی جنینی را از موش های مهندسی ژنتیک شده ای که دارای تغییراتی در ژن های ملانوسیتی شان بودند مانندBRAF، NRAS، PTEN و CDKN2A جداسازی کردند. در ادامه با مهندسی بیشتر ژن های این سلول های بنیادی جنینی، این سلول ها به بلاستوسیست جنین موش همان گونه تزریق شد.

 در ادامه این جنین ها به یک موش ماده ایمپلنت شدند که در نهایت منجر به تولید موش کایمرایی با تغییرات ژنتیکی متعدد شد. این موش های کایمرا قادر به ایجاد ملانومایی شبیه به آن چه در حالت طبیعی(پاتولوژیک) برای موش ها اتفاق می افتد بودند. ارزیابی های بیشتر نشان داد که ایجاد تغییرات در بیان ژن PTEN می تواند تکوین و پیشرفت ملانوما را تحت تاثیر قرار دهد و هم چنین نشان داده شد که می توان رده های سلولی ملانومایی را از این موش های کایمرا ایجاد کرد که قابلیت استفاده در مطالعات آزمایشگاهی را دارند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه