تاریخ انتشار: دوشنبه 12 خرداد 1399
سلول های بتای مشتق از سلول های بنیادی: راهکاری بالقوه برای درمان دیابت

  سلول های بتای مشتق از سلول های بنیادی: راهکاری بالقوه برای درمان دیابت

از دست رفتن سلول های بتای ترشح کننده انسولین بدلیل تخریب خودایمن منجر به دیابت نوع یک می شود. پیوند جزایر پانکراسی می تواند درمانی بالقوه برای دیابت باشد اما اهدا کننده های کافی برای این امر وجود ندارد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در مطالعه ای جدید، گروهی از محققین یک پروتکل تمایز سلول های بنیادی پرتوان به سلول های بتا در شرایط آزمایشگاهی را ارائه کرده اند که می تواند منجر به تولید سلول های بتایی شود که بهترین پاسخ دهی به گلوکز را از طریق ترشح انسولین دارا هستند. این امر گامی مهم به سمت ایجاد درمان های جایگزین برای سلول درمانی دیابت خواهد بود.

در حال حاضر، پروتکل های برون تنی تمایز سلول های بنیادی به سلول های بتا نیازمند شماری زیادی از مراحل تمایزی است که به حداقل 20 پروتئین و کوچک مولکول پیام رسانی برای تنظیم رشد و تمایز سلول ها ظرف چهار هفته نیاز دارد. این در حالی است که طی این فرایند پیچیده، همه سلول ها به سلول های بتای بالغ و دارای عملکرد تبدیل نمی شوند و شمار زیادی از آن ها سلول های نابالغ و ناخواسته هستند(جمعیت هتروژن از سلول های ناخواسته).

در این پژوهش جدید، محققین به دنبال ایجاد رویکردی بودند که بتوانند پیش سازهای تخصص یافته پانکراسی را به سلول های بتای دارای عملکرد تبدیل کنند. در این راستا آن ها از آنتی بادی منوکلونال CD177 برای شناسایی جمعیتی پیش ساز از سلول های اندودرمی استفاده کردند و در ادامه با جداسازی این سلول های اندودرمی هموژن آن ها را به جمعیتی یکدست از سلول های بتای دارای عملکرد تبدیل کردند. بنابراین CD177 به عنوان یک کنترل کیفی عمل می کند.

با تولید جمعیت یکدست از سلول های بتای دارای عملکرد می توان به آینده سلول درمانی بیماری دیابت در آینده ای نزدیک امیدوار بود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه