تاریخ انتشار: شنبه 17 خرداد 1399
ظرفیت بیوسنتزی: کلیدی برای خاموش کردن سلول های بنیادی سرطانی

  ظرفیت بیوسنتزی: کلیدی برای خاموش کردن سلول های بنیادی سرطانی

تومورها توده یکدستی از سلول ها نیستند. توده های توموری شامل جمعیتی از سلول های سرطانی تمایز یافته و سلول های بنیادی توموری هستند که دلیل اصلی رشد و متاستاز توموری هستند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalnewstoday، گروهی از محققین اسپانیایی در مرکز تحقیقات سرطان بارسلونا نشان داده اند که حداقل در مورد سرطان کولون، پرتوانی سلول های بنیادی سرطانی به توانایی آن ها در سنتز پروتئین ها متکی است. در حال حاضر، درمان های موجود برای سرطان کولون به دلیل این که قادر نیستند همه سلول های پرتوان را حذف کنند به طور کامل موثر نیستند. مطالعات متعددی نشان داده اند که زمانی که سلول های بنیادی سرطانی با استفاده از رویکردهای آزمایشگاهی برداشته می شوند، سایر سلول های تمایز یافته می توانند به حالت پرتوانی برگشته و تومور را مجددا بازسازی کنند. این فرایند را "پلاستیسیتی سلولی" می نامند.

در مطالعه صورت گرفته در مرکز تحقیقات سرطان بارسلونا، محققین مشاهده کرده اند که سنتز پروتئین در تومورها، در نواحی خاصی رخ می دهد که در اصل نیچ یا ریز محیط اصلی سلول های بنیادی سرطانی هستند. علاوه بر این، تومورها شیبی از تولید پروتئین را نشان می دهند و زمانی که این فعالیت خاموش شود، سلول های توموری به طور برگشت ناپذیری ظرفیت شان برای بازگشت به مرحله بنیادینگی را از دست می دهند. بنابراین، این ظرفیت بیوسنتزی سلول های بنیادی سرطانی است که به آن ها اجازه می دهد به طور پیوسته و نامحدود در رشد تومور دخیل باشند. این کشف می تواند گامی بزرگ در جهت ریشه کن کردن سلول های بنیادی سرطانی بر مبنای عملکرد آن ها(نه هویت  آن ها) باشد. گام بعدی بررسی مداخلات درمانی روی ظرفیت بیوسنتزی سلول های بنیادی توموری در جهت متوقف کردن رشد تومور و مهار متاستاز خواهد بود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه