تاریخ انتشار: دوشنبه 26 خرداد 1399
مطالعه ای نشان می دهد R-loops با SOX2 در تنظیم بازبرنامه ریزی سلول ها و القای پرتوانی مرتبط هستند

  مطالعه ای نشان می دهد R-loops با SOX2 در تنظیم بازبرنامه ریزی سلول ها و القای پرتوانی مرتبط هستند

R-loops ساختارهای منحصربفردی در سلول هستند که از هیبریدهای RNA-DNA و یک DNA تک رشته ای جایگزین شده ترکیب شده اند و معمولا در پیرامون ژن های رونویسی شده مشاهده می شوند. با این حال، این R-loops ترکیبات دینامیک و گسترده ای هستند که نقش های تنظیمی و اپی ژنتیکی غیر واضحی در ژنوم بازی می کنند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، اخیرا مطالعه ای در انستیتو زیست پزشکی و سلامت آکادمی علوم چین در گوانگ ژو فعالیت R-loops در بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) را نشان داده است. آن ها نشان داده اند که R-loops بازبرنامه ریزی این سلول ها را تحت تاثیر قرار می دهد و این فعالیت منجر به نواقصی در فرایند بازبرنامه ریزی می شود.

R-loops ممکن است با تغییر اتصال فاکتورهای رونویسی، مدیفیکاسیون های کروماتین و متیلاسیون DNA به عنوان مارکرهای اپی ژنتیکی عمل کنند. داده های این مطالعه نشان می دهد که R-loops می توانند منجر به تغییرات شدید و ناگهانی در مراحل اولیه و نهایی بازبرنامه ریزی شوند اما در مراحل میانی این فرایند تغییرات گذرایی را متحمل می شوند که الگوی مشابهی با باز کردن کروماتین، متیلاسیون DNA و بیان ژن طی بازبرنامه ریزی نشان می دهند. از دیگر یافته های این مطالعه می توان به نقش فاکتور رونویسی Sox2 در تشکیل کمپلکس با R-loops اشاره کرد که همین امر آن ها را به تنظیم کننده های کلیدی فرایند بازبرنامه ریزی تبدیل می کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه