تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 خرداد 1399
شناسایی تغییرات سلولی در روند ترمیم زخم های پوستی

  شناسایی تغییرات سلولی در روند ترمیم زخم های پوستی

محققین چهار وضعیت رونویسی جدید را در لایه قاعده ای اپیدرمی پوست شناسایی کرده اند که بخشی از فرایند هموستازی اپی درمی است و به میزان زیادی نقش سلول های بنیادی را در فرایند بهبودی پوست نشان می دهد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، این تیم تحقیقاتی با استفاده از توالی یابی RNA تک سلولی همراه با RNAScope و تصویربرداری فلورسنت، سه وضعیت غیر تکثیری و یک وضعیت تکثیری را در سلول های قاعده ای پوست در حال هموستازی شناسایی کرده اند که از نظر متابولیکی متفاوت بودند و از نظر مکانی و فضایی نیز طی اپی تلیالی شدن مجدد زخم مجزا هستند.

به موجب این فرایند لایه های موکوسی و پوست، سلول های اپی تلیالی سطحی آسیب دیده یا از دست رفته در زخم را جایگزین می کنند. حفظ بافت اپی تلیالی بوسیله سلول های بنیادی موجود در پوست صورت می گیرد و دینامیک تکثیر و تمایز این سلول ها از ملزومات هموستازی و بازسازی پوست است. افزایش درک ما از دینامیک سلولی مختص بافت در شرایط درون تنی می تواند با یافتن اطلاعات بیشتر در این زمینه منجر به راهکارهای درمانی جدید برای زخم های مزمن و دیابتی و ... در آینده شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه