تاریخ انتشار: شنبه 31 خرداد 1399
تبدیل طحال به اندام های شبه کبدی در موش

  تبدیل طحال به اندام های شبه کبدی در موش

تیمی از محققین مراکز تحقیقاتی مختلف چین ابزاری را برای تحریک طحال موش برای داشتن رفتار شبه کبدی ایجاد کرده اند. این امر می تواند گزینه های بیشتری برای پیوند در اختیار پزشکان و محققین قرار دهد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalnewstoday، بیماری های کبدی در بسیاری از مناطق جهان به قدری شایع شده است که افراد نیازمند پیوند قبل از این که اندام مورد نیاز آن ها پیدا شود از دنیا می روند. به همین دلیل پژوهشگران و پزشکان همچنان به دنبال گزینه های دیگر برای درمان بیماری های کبدی یا جایگزینی کامل اندام با گزینه دیگری هستند. پژوهشی جدید این گزینه را طحال معرفی کرده است.

طحال یک اندام موجود در شکم است که نقش حیاتی در تولید و برداشت سلول های خونی بازی می کند و بنابراین به عنوان بخشی از سیستم ایمنی محسوب می شود. اما نقش طحال محدود است و این بدین دلیل است که برخی از افراد می تواند با طحال آسیب دیده یا حتی بعد از برداشتن طحال بوسیله اسپلنکتونی زنده بمانند. در پژوهشی جدید محققین چینی ابزاری را برای تغییر طحال در موش ارائه کرده اند که به آن ها اجازه می دهند عملکردی شبه کبدی داشته باشند.

این درمان شامل برداشتن طحال هر کدام از موش های مورد آزمایش بوسیله جراحی و قرار دادن آن ها در زیر پوست موش ها بود. در گام بعد، یک عامل زیستی به این طحال ها تزریق شد که آن ها را مجبور کرد به اندامی بزرگ تر و سفت تر تبدیل شوند و به عنوان پلت فرمی برای رشد سلول های جدید عمل کنند. در ادامه محققین سلول های کبدی را به این ساختار جدید پیوند کردند. این سلول ها برخی مربوط به خود موش، برخی مربوط به کبد موش دیگر و برخی دیگر سلول های کبدی انسانی بودند. در ادامه محققین به این سلول ها اجازه دادند که برای هشت هفته رشد کنند. ارزیابی های بیشتر نشان داد که این طحال ها به اندام های شبه کبدی تبدیل شدند. محققین 90 درصد کبد پیشین موش ها را برداشتند و مشاهده کردند که موش های با اندام های شبه کبدی برای 48 ساعت زنده ماندند و این در حالی بود که موش هایی که کبد آن ها برداشته شده بود و طحال شبه کبدی نیز در آن ها وجود نداشت بلافاصله مردند. هر چند این مطالعه در ابتدای راه قرار دارد اما محققین امیدوارند که در آینده ای نزدیک از این گزینه برای بیماران انسانی نیز استفاده کنند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه