تاریخ انتشار: دوشنبه 09 تیر 1399
نقش سلول های بنیادی در بازسازی بافت های عصبی

  نقش سلول های بنیادی در بازسازی بافت های عصبی

محققان در مطالعه ای نشان داده اند که چگونه سلول های بنیادی، رشد عصبی را در حین بازسازی بافتی افزایش می دهند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، محققان در مطالعه ای نشان داده اند که چگونه سلول های بنیادی، رشد عصبی را در حین بازسازی بافتی افزایش می دهند. آن ها در این مطالعه به مقایسه برهمکنش نورون ها دو جمعیت مختلف از سلول های بنیادی انسانی(سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان و مغز استخوان) پرداخته اند و با استفاده از فناوری organ-on-a-chip نشان دادند که هر دو نوع سلول می توانند رشد عصبی را افزایش دهند.

با این حال سلول های بنیادی پالپ دندانی در مقایسه با سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان در این امر موفق تر بودند: آن ها نورون های کشیده تری را ایجاد کردند و شبکه های عصبی متراکم تری را شکل دادند و تماس بسیار نزدیکی را با اعصاب برقرار کردند. به عقیده محققین مواد تولید شده و مترشحه از سلول های بنیادی پالپ دندان در عصب زایی و عصب دهی موفق تر عمل می کنند و همین امر موجب شده است که محققین پیشنهاد کنند که این سلول ها گزینه مناسبی برای بازسازی بافت های چهره ای هستند که نیازمند عصب دهی بیشتری هستند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه