تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 10 تیر 1399
چگونه مواد شیمیایی منجر به جهش های سلولی پیچیده می شوند

  چگونه مواد شیمیایی منجر به جهش های سلولی پیچیده می شوند

دیدگاه های تازه در مورد این که چرا برخی از موا د مضر خود برای سرطان زایی کافی هستند می تواند به ارائه درمان های بهتر کمک کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، پژوهشی جدید نشان داده است که چگونه مواد شیمیایی می توانند منجر به تغییراتی در سلول ها شوند که به موجب آن سلول ها می توانند از سیستم ایمنی فرار کنند و به داروهای سرطانی مقاومت نشان دهند. برای رسیدن به این امر، محققین به بررسی اثر مواد سمی مانند ترکیبات موجود در تنباکو، دود و ... در ایجاد موتاسیون در DNA سلول ها پرداخته اند. به عقیده آن ها این ترکیبات می توانند در زمان تقسیمات سلولی اثر گذار باشند و درست زمانی که توالی های DNA در حال همانندسازی هستند موجب ایجاد جهش هایی در نسخه های کپی شده می شوند. با هر تقسیم سلولی، آسیب منجر به ترکیبات جدیدی از جهش ها می شود. به دلیل این که ترکیبات خاصی از جهش ها موجب سرطانی شدن سلول های سالم می شوند، ترکیبات بیشتری از جهش ها تولید می شوند و در نتیجه شانس بیماری افزایش می یابد. افزایش سریع این ترکیبات جدید جهش ها موجب افزایش هر چه بیشتر سلول های سرطانی می شود.

برخی از این ترکیبات جهش زا موجب جهش هایی در تک رشته یا دو رشته DNA سلول های بنیادی طبیعی یا سلول های سوماتیک می شوند و با تغییر شکل آن ها به سلول های بنیادی سرطانی، موجبات هرچه بیشتر تهاجمی شدن و مقاوم شدن این سلول های بنیادی سرطانی را فراهم می کنند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه