تاریخ انتشار: پنجشنبه 26 تیر 1399
مدلی سه بعدی از مغز انسان که مطالعه روند تکوینی مغز کمک می کند

  مدلی سه بعدی از مغز انسان که مطالعه روند تکوینی مغز کمک می کند

به دلیل عدم توانایی دسترسی مستقیم به مغز و دستکاری این سلول ها در زمان حیات فرد، درک درست فرآیندهای درگیر در تکوین ، سازماندهی و اختلال در عملکرد مغز انسان دشوار بوده است. برای فائق آمدن بر این چالش، محققین بدنبال راهی برای ایجاد ساختارهای بافتی سه بعدی خود سازمان یابنده از سلول های بنیادی پرتوان مشتق از بیماران بوده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxress، در این مطالعه جدید محققین نشان داده اند که این اسفروئیدهای اختصاصی مناطق مغزی می توانند سال ها حفظ شوند و همین امر اجازه مطالعه مراحل پیشرفته بلوغ و عملکرد مغز را می دهند. این اسفروئیدها می توانند تکوین جنینی مناطق مختلفی از مغز مانند قشر مغز را به خوبی شبیه سازی کنند. در این مطالعه محققین نشان داده اند که اسفروئیدهای مختص هر منطقه از مغز می توانند در کنار یکدیگر قرار گرفته با یکدیگر ادغام شوند و ساختارهای مغزی موسوم به brain assembloids را تولید کنند.

 این ساختارها می توانند برای بررسی فرایندهای تکوین مغزی که پیش از این مطالعه آن ها سخت بود مانند مهاجرت سلولی، ارتباطات سلولی طولانی مدت و تشکیل مدارهای عصبی مورد استفاده قرار گیرند. از این brain assembloids می تواند برای مطالعه بیماری های عصبی روانی مانند اوتیسم، سندرم تیموتی و ... که مکانیسم های مولکولی و سلولی آن ها به خوبی شناخته نشده است استفاده کرد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه