تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 07 مرداد 1399
شناسایی مکانیسم هایی که در از دست رفتن بویایی طی COVID-19 دخیل هستند

  شناسایی مکانیسم هایی که در از دست رفتن بویایی طی COVID-19 دخیل هستند

مطالعه جدید روی سلول های بویایی انسانی نشان داده است که تهاجم ویروسی سلول های پشتیبان در حفره بینی ممکن است دلیل از دست رفتن بویایی در بیماران مبتلا به COVID-19 باشد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، یافته های این مطالعه نشان می دهد که سلول های غیر عصبی در مغز و بینی ژن هایی را بیان می کنند که برای ورود SARS-CoV-2 حیاتی هستند و این در حالی است که نورون ها آن ها را بیان می کنند و به همین دلیل به نظر می رسد که سلول های غیر عصبی اهداف اولیه برای آسیب ویروسی باشند که منجر به از دست رفتن بویایی(anosmia) می شود.

بررسی های اخیر در مورد anosmia مربوط به COVID-19 نشان داده است که سلول های مجاری فوقایی انسانی سطوح بالایی از ژن های گیرنده دخیل در ورود SARS-CoV-2 را بیان می کنند که نشان دهنده این است که این سلول های اپی تلیالی تنفسی به عنوان منابع ویروسی طی عفونت SARS-CoV-2 عمل می کنند. با این حال، این مطالعات به بررسی صفحات سلولی پوشاننده حفره بینی موسوم به اپی تلیوم بویایی نپرداخته بوده اند. اپی تلیوم بویایی اولین ورود ویروسی قبل از رسیدن به اپی تلیوم تنفسی محسوب می شود.

در این پژوهش، دکتر دیوید بران و همکارانش با استفاده از توالی یابی RNA سلول های انسانی موکوس بویایی دریافتند که انواع سلول ها در اپی تلیوم بویایی در بینی و پیاز بویایی  دو ژن گیرنده کلیدی موسوم به ACE2 و TMPRSS2 را بیان می کنند که در ورود SARS-CoV-2 دخیل هستند. توالی یابی RNA تک سلولی این سلول ها و نورون ها دیدگاه کلیدی را ارائه داده است که هیچ کدام از این ژن ها در نورون های بویایی بیان نمی شوند اما به میزان بسیار بالایی بوسیله سلول های پشتیبان، سلول های بویایی و سلول های پیرامون عروقی بینی و مغز بیان می شوند.

شناسایی مکانیسم های دخیل در علایم بویایی COVID-19 می تواند به رویکردهای تشخیصی جدید برای عفونت SARS-CoV-2 منجر شود و دیدگاه هایی را در مورد دینامیک سلولی بینی ارائه دهد و منجر به درمان های جدید برای anosmia شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه