تاریخ انتشار: شنبه 11 مرداد 1399
چگونه سلول های بنیادی مشتق از چربی عضلات ایسکمی شده را ترمیم می کنند

  چگونه سلول های بنیادی مشتق از چربی عضلات ایسکمی شده را ترمیم می کنند

ایسکمی های اندام های حرکتی یکی از اختلالات شایع در بسیاری از افراد هستند و پژوهشگران بسیاری به دنبال استفاده از پتانسیل سلول های بنیادی بویژه سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی برای درمان این عارضه بوده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، در مطالعه ای جدید دکتر ژیائو پنگ و همکارانش در دانشگاه ژیائو تانگ شانگهایی روی کشف مکانیسمی فوکوس کرده بودند که موجب آن سلول های بنیادی مشتق از چربی آلوؤن در ترمیم ایسکمی اندام حرکتی مشارکت می کنند. در این مطالعه آن ها نقش حیاتی ماکروفاژها در ترمیم عضلانی حاصل از ایسکمی را نشان داده اند و بر این باورند که سلول های بنیادی مشتق از چربی پیوند شده از طریق بازآزایی بافتی و فراخواندان و قطبی کردن ماکروفاژها به فنوتیپ M2 در این امر دخالت می کنند. به عقیده آن ها اینترلوکین 10 مشتق از سلول های مزانشیمی چربی که بوسیله فاکتور HIF-1a تنظیم می شود نقش حیاتی را در قطبی شدن بازی می کند. نتایج بدست آمده از این مطالعه می تواند در استفاده از پتانسیل سلول های بنیادی مشتق از چربی در ترمیم ایسکمی اندام های حرکتی کمک کند و موجب افزایش درک از برهمکنش بین سلول های بنیادی و ماکروفاژها در شرایط ایسکمی است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه