تاریخ انتشار: شنبه 11 مرداد 1399
چگونه متابولیسم روی بلوغ سلول های اندوتلیالی مشتق از سلول های iPS تاثیر می گذارد

  چگونه متابولیسم روی بلوغ سلول های اندوتلیالی مشتق از سلول های iPS تاثیر می گذارد

ویژگی یابی و تایید سلول های اندوتلیالی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(hiPSC-ECs) شواهدی را برای شبیه سازی بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیک حیاتی ارائه کرده است، اما به دلایلی مانند عدم تشکیل اجسام ویبل-پالاد (Weibel-Palade bodies)، این سلول های اندوتلیالی از عملکرد کامل و بالغی برخوردار نیستند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، اجسام ویبل-پالاد (Weibel-Palade bodies) یا WPBs، اندامک های ترشحی مختص سلول های اندوتلیالی هستند که حاوی فاکتور ون ویلبراند و انواع سایر پروتئین هایی هستند که در التهاب، رگزایی و ترمیم بافت مشارکت می کنند.

تحقیقات گسترده نشان داده است که قرار گرفتن در معرض تنش برشی(shear stress)، بیان فاکتور Klf2 و برهمکنش بین پری سیت ها می تواند در فعالیت و بلوغ سلول های اندوتلیالی نقش داشته باشد و در مطالعه جدید صورت گرفته در دانشگاه لیدن هلند نیز محققین اثر این فاکتور در تشکیل WPBs در سلول های hiPSCs-ECs را بررسی کردند. آن ها نشان دادند که یک پروفایل متابولیکی ناخواسته و یک افزایش pH درون سلولی ناشی از متابولیسم منجر به عدم تشکیل WPBs در سلول های اندوتلیالی مشتق از iPSCs می شود و پایین آوردن pH می تواند بلوغ این سلول ها را القا کرده و موجب تقویت پتانسیل بازسازی کنندگی آن ها شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه