تاریخ انتشار: یکشنبه 12 مرداد 1399
بررسی مشکلات بعد از پیوند سلول های بنیادی خون ساز

  بررسی مشکلات بعد از پیوند سلول های بنیادی خون ساز

پیوند سلول های بنیادی خون ساز(HSCT) یک درمان موثر برای بسیاری از کودکان مبتلا به مشکلات بدخیم و خوش خیم است. افیوژن پریکاردی (تجمع مایعات پیرامون قلب) یک مشکل شناخته شده بعد از پیوند سلول های بنیادی خون ساز است اما وقوع آن، ریسک فاکتورها و اثر آن روی مرگ و میر به خوبی شناخته نشده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در پژوهشی جدید محققین داده های مربوط به پایگاه داده بیش از 50 بیمارستان فعال در زمینه پیوند سلول های بنیادی خون ساز را مورد آنالیز قرار داده اند تا میزان وقوع ، ریسک فاکتورها و نتایج مربوط به افیوژن پریکاردی روی کودکان را بررسی کنند. ارزیابی ها نشان داد که از 10455 بیماری که متحمل پیوند سلول های بنیادی خون سازی شدند، به طور متوسط 70 روز بعد از پیوند، 1/7 درصد از بیماران دچار افیوژن پریکاردی شدند. بیمارانی که متحمل پیوند آلوژن شده بودند و دچار افیوژن پریکاردی شدند(1/9 درصد)، از نظر زنده مانی شرایط بدتری را در مقایسه با سایرین داشتند.

بررسی ریسک فاکتورها نیز نشان داد که فاکتورهایی مانند میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک و سایر علایم قلبی نیز از با افیوژن پریکاردی بعد از پیوند مرتبط هستند. یافته های این پژوهش که در مجله به چاپ رسیده است ممکن است به شناسایی شانس بروز افیوژن پریکاردی و افزایش زنده مانی کودکان بعد از پیوند سلول های بنیادی خون ساز کمک کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه