تاریخ انتشار: یکشنبه 12 مرداد 1399
کشف مکانیسم کشیدگی پوستی ناشی از کشش مکانیکی

  کشف مکانیسم کشیدگی پوستی ناشی از کشش مکانیکی

ظرفیت پوست برای کشیده شدن بوسیله کشش های مکانیکی چندین دهه است که در جراحی پلاستیک و ترمیمی برای تولید پوست بیشتری که بتواند نواقص تولد و بافت های آسیب دیده را بپوشاند و هم چنین بازسازی سینه ها بعد از ماستکتومی استفاده می شود. مکانیسم سلولی و مولکولی که به موجب آن پوست به کشش مکانیکی پاسخ می دهد مشخص نیست.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، اپیدرم پوست یک سد مهم در برابر عفونت ها و از دست رفتن آب محسوب می شود. زمانی که پوست در معرض استرس مکانیکی قرار می گیرد، مقاومت کرده و با سازش پذیری که در اندازه اش دارد، عملکردهای سدی خود را حفظ می کند. این ویژگی بوسیله جراحان پلاستیک برای تولید پوست بیشتر برای جراحی های بازسازی کننده استفاده می شود.

سدریک پلانپین و همکارانش در مرکز تحقیقات سرطان و سلول های بنیادی دانشگاه بروکسل نشان داده اند که کشش مکانیکی از طریق القایی خودنوزایی سلول های بنیادی اپی درمی موجب افزایش گستردگی پوست می شود. هم چنین وی و همکارانش مسیرهای پیام رسانی مسئول فعال شدن و خودنوزایی سلول های بنیادی القا شده بوسیله کشش را در رزولوشن تک سلولی نشان داده اند.

در این مطالعه محققین نشان داده اند که تنها سلول های بنیادی خاصی رفتار و سرنوشت شان را در پاسخ به کشش مکانیکی تغییر می دهند. طی گستردگی پوستی ناشی از کشیده شدن، یک افزایش موقت در خودنوزایی سلول های بنیادی به بافت پوست اجازه می دهد که ترکیب و سازماندهی سلولی اش را حفظ کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه