تاریخ انتشار: یکشنبه 12 مرداد 1399
موتاسیون های سرطانی ناشی از سموم باکتریایی قابل پیشگیری هستند

  موتاسیون های سرطانی ناشی از سموم باکتریایی قابل پیشگیری هستند

گزارشات سرطان را دومین دلایل مرگ در سراسر دنیا می دانند. در پژوهشی جدید در دانشگاه Duke محققین دریافته اند که موتاسیون های DNA در برخی از سرطان ها با سموم باکتریایی موسوم به کولیباکتین(colibactin) مرتبط هستند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، مطالعه موتاسیون های DNA در سرطان ها می توان به شفاف سازی نحوه بروز سرطان ها و این امر که وجه تمایز سلول های سرطانی با سلول های سالم و طبیعی چیست کمک کند. تیمی از محققین در مرکز سلول های بنیادی و سرطان دانشگاه DUKE نگاهی دقیق تر به سرطان های آسیایی داشته اند تا بتوانند به لیست 65 موتاسیون شایع شناخته شده در این سرطان ها اضافه کنند. آنن ها 872 آسیب کولورکتال مربوط به 201 بیمار با پولیپوز غیر ارثی را مورد ارزیابی قرار دادند. اغلب سرطان های این بخش به دلیل موتاسیون در ژن APC رخ می دهند که برای فرایندهای سلولی متعددی ضروری است و به عنوان یک ژن سرکوب کننده توموری عمل می کند. بررسی ها نشان داد که تقریبا 20 درصد بیماران دارای تومورهایی با موتاسیون در ژن APC بودند که مشخصه هایی شبیه به سرطان های ناشی از سم باکتریایی کولیباکتین را نشان داد. این یافته پیش از این نیز در موتاسیون های DNA مربوط به 36 بیمار سرطانی آسیایی(سنگاپوری) مبتلا به کارسینومای سلول های سنگفرشی دهانی نیز اثبات شده بود. آن ها نشان داده بودند که الگوی بسیار خاصی از موتاسیون های DNA در سرطان دهان بیماران وجود دارد که درای عفونت باکتریایی دهانی نیز بودند. آنالیزها نشان داد که این موتاسیون های DNA به دلیل سم کولیباکتین ایجاد می شوند که بوسیله باکتری های دهانی تولید می شوند.

کولیباکتین بوسیله گروه خاصی از باکتری های اشرشیا کلی تولید می شود که به طور طبیعی در سیستم گوارشی زندگی می کنند. هر چند جلوگیری از کولیباکتین بسیار سخت است اما محققین مسواک زدن را یکی از راه های موثر برای جلوگیری از تولید باکتری های مولد این سموم و در نتیجه موتاسیون های DNA و بروز سرطان دهان می دانند.

این مطالعه بر این باور است که برخی از سرطان های ناشی از سموم باکتریایی قابل پیشگیری هستند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه