تاریخ انتشار: یکشنبه 12 مرداد 1399
تحریک دارویی سلول های بنیادی عصبی برای درمان آسیب مغزی کودکان

  تحریک دارویی سلول های بنیادی عصبی برای درمان آسیب مغزی کودکان

در پژوهشی جدید دکتر رامی ایوب و همکارانش در دانشگاه تورنتو به دنبال بررسی این امر بوده اند که آیا تحریک دارویی (متفورمین) سلول های پیش ساز عصبی اندوژن می تواند موجب افزایش ریکاوری شناختی و ترمیم مغزی در آسیب ناشی از پرتو درمانی شود یا خیر.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، در مدل موشی آسیب مغزی ناشی از پرتو، محققین دریافتند که متفورمین ریکاوری سلول های پیش ساز عصبی را در ژیروس دندانه ای تقویت می کند و اثرات وابسته به جنسیتی را روی عصب زایی و شناختی اعمال می کند. اما در گام بعدی این مطالعه، محققین اثر این دارو را روی 24 کودک مبتلا به تومورهای مغزی که مورد پرتو درمانی قرار گرفته بودند بررسی کردند. این بیماران طی یک دوره 12 هفته ای مورد تیمار با متفورمین قرار گرفتند. ارزیابی ها نشان داد که هیچ مشکل یا عارضه جانبی بالینی مرتبط با متفورمین وجود ندارد. متفورمین اثر مثبتی روی حافظه کاری بیماران را داشت و شواهد حاکی از این بود که متفورمین با تحریک سلول های بنیادی عصبی موجب بهبود عملکرد شناختی شد و تغییراتی را در ساختار مغزی بیماران ایجاد کرد(نتایج حاصل از MRI) که موجب افزایش بقای بیماران شد. این نتایج اولیه حاکی از موثر بودن متفورمین بوده است و محققین را به انجام گام های بعدی مطالعه ترغیب کرده است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه