تاریخ انتشار: یکشنبه 23 شهریور 1399
مدل های پرینت شده سه بعدی از دریچه های قلبی

  مدل های پرینت شده سه بعدی از دریچه های قلبی

محققین دانشگاه مینه سوتا یک فرایند پیشگامانه را برای پرینت سه بعدی چند ماده و تولید مدل هایی از دریچه آئورت قلب و بافت پیرامونی آن ارائه کرده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، این مدل های اندامی مختص بیمار که شامل آرایه هایی از حسگرهای نرم پرینت شده سه بعدی تلفیق شده به درون یک ساختار ساخته شده از جوهرهای اختصاصی هستند می توانند برای بهبودی رویکردهای جراحی استفاده شوند.

محققین از این رویکرد برای پرینت سه بعدی بخشی به نام ریشه آئورتی استفاده کرده اند که بخشی از آئورت است که دقیقا به قلب چسبیده است. ریشه آئورت شامل دریچه قلب و منافذی برای شریان های کرونری است. این دریچه آئورتی دارای سه لت است که بوسیله حلقه فیبروزی احاطه شده است.این مدل شامل بخشی از عضله بطن چپ و آئورت پایین رونده نیز می باشد. این مدل ریشه آئورتی با استفاده از سی تی اسکن های بیماران تهیه می شود تا دقیقا به شکل اختصاصی آن ها باشد. در ادامه با استفاده از یک جوهر مبتنی بر سیلیکون دریچه قلبی و ریشه قلبی دقیقا شبیه شرایط بیمار طراحی و تولید می شود.

هدف تولید این مدل پرینت شده سه بعدی، کاهش خطرها و مشکلات پزشکی از طریق فراهم آوردن ابزارهای اختصاصی بیماران برای کمک کردن به پزشکان برای درک ساختار آناتومی دقیق و ویژگی های مکانیکی مختص بیماران است. این مدل به طور خاص برای کمک به پزشکان طراحی شده است تا برای رویکردی موسوم به جایگزینی دریچه آئورتی ترانس کاتتری(TAVR) آماده شوند. در این رویکرد یک دریچه جدید درون دریچه آئورتی طبیعی بیماران قرار داده می شود. این رویکرد برای درمان مشکلی به نام استنوزیس آئورتی استفاده می شود که زمانی رخ می دهد که دریچه آئورتی قلب باریک می شود و مانع از باز شدن کامل دریچه می شود و در نتیجه جریان خون را کاهش می دهد یا بلوک می کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه