تاریخ انتشار: دوشنبه 24 شهریور 1399
مهندسی سفارشی عروق خونی برای حمایت از بازسازی اندام ها و شناسایی درمان های جدید برای سرطان

  مهندسی سفارشی عروق خونی برای حمایت از بازسازی اندام ها و شناسایی درمان های جدید برای سرطان

تیمی از پژوهشگران در ویل کورنل روشی را برای ساخت عروق خونی انسانی دارای عملکرد ابداع کرده اند و نشان داده اند که این عروق می توانند در مدل های توموری و اندامی رشد یافته در آزمایشگاه خون را حمل کنند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در این پژوهش جدید آن ها کشف کرده اند که یک پروتئین کلیدی می تواند سلول های اندوتلیالی عروق انسانی را مجددا جوان سازد و آن را به مرحله ای بازگردانند که به موجب آن، آن ها به راحتی رشد می کنند و با بافت های پیرامونی ارتباط برقرار می کنند. این دستاورد به ما اجازه تولید شبکه های بافتی تخصصی دارای عروق و هم چنین اندام های قابل پیوند به فرد را می دهد. یکی از مشکلات بافت های پیوند عدم برقراری ارتباط عروقی با بافت و اندام فرد می باشد.

این پروتئین کلیدی موسوم به ETV2 می تواند عمیقا ویژگی های عروق خونی انسانی بالغ رشد یافته در آزمایشگاه را تحت تاثیر قرار ددهد. این پروتئین قابلیت بازبرنامه ریزی سلول های اندوتلیالی را دارا است. به عقیده محققین می توان با استفاده از ETV2، سلول های اندوتلیالی عروقی را به نوعی ریست یا بازبرنامه ریزی کرده و آن ها را به یک مرحله جنینی برد که در ادامه می توانند به طور سازش پذیری عروق خونی جدیدی را برای مبنای سیگنال های دریافتی از بافت های پیرامونی شکل دهند. این یافته هم می تواند به مدل سازی بیماری ها و هم چنین تولید اندام های قابل پیوند در آینده کمک کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه