تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 شهریور 1399
شناسایی اهداف بالقوه برای کشنده ترین شکل سرطان پانکراس

  شناسایی اهداف بالقوه برای کشنده ترین شکل سرطان پانکراس

تیمی از محققین در کلینیک مایو اهداف درمانی بالقوه یا را برای تهاجمی ترین و کشنده ترین شکل سرطان پانکراس شناسایی کرده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، سرطان آدنواسکوآموس پانکراس(ASCP) نوعی سرطان پانکراس است که پیش آگهی ضعیفی دارد و در مقایسه با سایر اشکال سرطان پانکراس مانند آدنوکارسینومای مجاری پانکراسی تهاجمی تر و متاستازیک تر است. در تلاش برای شناسایی اهداف درمانی جدید برای این سرطان، محققین در کلینیک مایو از فلوسایتومتری محتوای DNA مربوط به 15 نمونه تومور استفاده کردند و با استفاده از این نمونه ها مشاهده کردند که یک لیزین متیل ترانسفراز موسوم به SMYD2 و یک تنظیم کننده سلول های بنیادی سرطانی پانکراسی موسوم به RORC را در همه نمونه ها شناسایی کرده اند. به عقیده محققین این دو پروتئین می توانند اهداف مناسبی برای درمان سرطان ASCP باشند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه