تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 شهریور 1399
شناسایی نقش یک پروتئین در تکوین سلول های حسی مویی گوش

  شناسایی نقش یک پروتئین در تکوین سلول های حسی مویی گوش

پژوهشگران دانشگاه مریلند در مطالعه ای جدید نقش تعیین کننده یک پروتئین در تکوین سلول های مویی دخیل در شنوایی را نشان داده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، سلول های مویی برای شنوایی حیاتی هستند. برخی از این سلول ها امواجی که به گوش می رسند را تقویت می کنند و برخی دیگر این امواج صوتی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند که به مغز فرستاده می شوند. در این مطالعه، دکتر رونا هرتزانو و همکارانش نشان داده اند که پروتئین GFI1 ممکن است نقش حیاتی در تعیین این امر که آیا سلول های مویی جنینی به سلول های مویی بالغ دارای عملکرد تبدیل می شوند یا خیر، بازی می کند و هم چنین مشخص می کند که آیا این سلول های مویی باید شبیه یک سلول عصبی عمل کنند یا خیر.

مطالعات صورت گرفته روی موش های ترانسژنیک نشان داد که در غیاب پروتئین GFI1، سلول های مویی جنینی قادر به تکوین بیشتر و تبدیل شدن به سلول های بالغ دارای عملکرد نیستند. به عقیده پژوهشگران این مطالعه، GFI1 می تواند در پروتکل های آزمایشگاهی که با هدف تولید سلول های مویی از سلول های بنیادی استفاده می شوند اهمیت زیادی داشته باشد. روش هایی که از این پروتئین استفاده کنند این پتانسیل را دارند که برای احیای شنوایی و بازسازی سلول های مویی آسیب دیده در اثر عوامل مختلف از جمله فاکتورهای محیطی(مانند صدای بلند) استفاده شوند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه