تاریخ انتشار: یکشنبه 01 آبان 1390
شناسایی مخازن ژن های ایجاد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی

  شناسایی مخازن ژن های ایجاد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی

بر اساس مطالعات محققان اسپانیایی، ، گمان می رود که این مخازن ژنی مقاوم ،به جای استفاده بیش از اندازه انسان از آنتی بیوتیکها حاصل رقابت میکروبی است.
امتیاز: Article Rating
به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress آبهای آلوده شده توسط مدفوع خوک ها، مرغ  یا گاو نشان دهنده مخزنی از ژنهای مقاومت به آنتی بیوتیک است.با توجه به مقاله ای که در مجله Antimicrobial Agents and Chemotherapy  منتشر شده است این ژنهای مقاوم می تواند در میان گونه های مختلف باکتری توسط باکتریوفاژ (ویروس های آلوده کننده باکتری ) گسترش یابند.

Maite Muniesa از دانشگاه بارسلونا اسپانیا ، نویسنده این مطالعه می گوید : "ما مقادیر زیادی از باکتریوفاژهای حامل ژن مقاومت به آنتی بیوتیک های مختلف را در آبهای آلوده به مدفوع خوک ، گاو ، مرغ و بوقلمون یافتیم ونشان دادیم که این ژن های منتقل شده توسط فاژها  قادربه ایجاد مقاومت به یک آنتی بیوتیک داده شده به باکتری ها درشرایط آزمایشگاهی هستند.

اگرچه اغلب ،تصور ما از ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی آنهایی است که پزشکان در پاسخ به آنتی بیوتیک و برای مبارزه با بیماری های انسانی استفاده کرده و درتجارت محصولات کشاورزی برای چاق کردن حیوانات مزرعه استفاده می شود اما میکروب ها بدون شک با استفاده از هر دو ژن های مقاوم وآنتی بیوتیک ها ،میلیون ها سال قبل ازاینکه آنتی بیوتیک ها انقلابی در طب انسانی ایجاد کرده و ژن مقاوم اثربخشی آنها را تهدید کنند با یکدیگررقابت می کردند.

  بنابراین ، محققان اسپانیایی، بر اساس مطالعات شان ، گمان می کنند که این مخازن ژنی مقاوم ،به جای استفاده بیش از اندازه  انسان از آنتی بیوتیکها  حاصل رقابت میکروبی است. آنها مشاهده کردند که گاوتغذیه شده از چراگاه در تحقیق شان از آنتی بیوتیک تغذیه نکرده است و آنها نشان دادند که حتی اگر افزودن آنتی بیوتیک خوراکی متوقف شود، ژن های مقاوم جدید مادامیکه انواع قدیمی از این مخازن به باکتری های آلوده کننده انسان گسترش  یابد ممکن است پدیدار شود.  

Muniesa می گوید : اگر ژن های مقاومت از این مخازن برداشته شوند، فهم چگونگی انتقال این ژنهای مقاوم از فاژ به گونه های جدید باکتری به منظور توسعه استراتژی های ممانعت کننده این انتقال و محدود کردن ظهور ژن های مقاوم جدید حائز اهمیت می شود.

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه