نقش جدید microRNA: سرطان زایی و کاربرد بالینی در سرطان

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 آبان 1391 | امتیاز: Article Rating

 

چکیده:

microRNA (miRNA)، گروهی از مولکول های RNA غیر کد کننده به طول 21 الی 23 نوکلئوتید هستند که بیان ژن های هدف خود را در سطح پس از رونویسی کنترل می کنند. تحقیقات اخیر نشان دادند که miRNAها در فرآیند سرطان زایی مانند تأثیر بر رشد سلول، تمایز، آپوپتوز و چرخه سلولی نقش مهمی را ایفا می کنند. امروزه، چندین نقش امیدوار کننده miRNAهای دخیل در سرطان زایی شناخته شده است و مشخص شده که miRNAها با فرآیند گذر مزانشیمی-اپی تلیالی (EMT)، تنظیم سلول های بنیادی سرطانی (CSCs) و تکوین مهاجرت و تهاجم تومور ارتباط بسیار نزدیکی دارند. همچنین miRNAها به عنوان بیومارکرهایی عمل می کنند که به طور پایدار در سرم بیان می شوند و هدف جدیدی را برای درمان هدفمند سرطان های مختلف فراهم می کنند. هدف از این مقاله مروری، شرح نقش جدید miRNAها در سرطان زایی و تأکید بر جنبه های جدید کاربرد بالینی miRNAها در سرطان شامل استفاده در تشخیص سرمی و روش های درمانی هدفمند مولکولی می باشد.  

New role of microRNA: carcinogenesis and clinical application in cancer

Zhao LChen XCao Y.

Source

Key Laboratory of Carcinogenesis and Invasion, Ministry of Education, Changsha 410078, China. xiaoqing1213@sina.com

Abstract

MicroRNA (miRNA) is a cluster of small non-encoding RNA molecules of 21-23 nucleotides in length, which controls the expression of target gene at the post-transcriptional level. Recent researches have indicated that miRNA plays an essential role in carcinogenesis, such as affecting the cell growth, differentiation, apoptosis, and cell cycle. Nowadays, multiple promising roles of miRNA involved in carcinogenesis are emerging, and it is shown that miRNA closely relates to the process of epithelial-mesenchymal transition (EMT), the regulation of cancer stem cells (CSCs), the development of tumor invasion and migration. miRNA also acts as a biomarker stably expressed in serum and provides new target for molecular target therapy of various cancers. The aim of this review is to illustrate the new role of miRNA in carcinogenesis and highlight the new prospects of miRNA in cancer clinical application, such as in serological diagnosis and molecular-targeted therapeutics.

 

ثبت امتیاز
نظرات
  خیلی خوب بود. در این موضوعات اطلاعات به روز تهیه بفرمایید.
  reza
  چهارشنبه, 17 آبان,1391  | 
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان