تمایز برگشتی: مکانیسمی برای بازسازی سلولی؟

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 آبان 1391 | امتیاز: Article Rating

 

چکیده:

تمایز سلولی می توانند با خصوصیاتی مانند کسب صفات اختصاصی در طول چندین مرحله از تکوین توصیف شود که به موجب آن، جمعیت های سلولی شبه پروژنیتورها و بنیادی می توانند در نهایت فنوتیپ خاصی با عملکردهای سلولی بسیار اختصاصی را به دست آورند. فرآیند بالغ شدن مداوم می تواند به موازات کاهش ظرفیت تکثیر انواع سلول های مختلفی انجام گیرد که به عنوان بافت های اختصاصی در مرحله پس از میتوز عمل می کنند. بر عکس، جمعیت های سلولی دیگری (مانند سلول های ایمنی مجزا) ممکن است پس از تحریک تکثیر یافتن، عملکرد اختصاصی خود را انجام دهند. درحالیکه این فنوتیپ های تمایز یافته در کل بدن ارگانیسم کارآمد به وظایف اختصاصی مناسب خود عمل می کنند، طبیعت ممکن است جایگزین های جالبی را در این مفاهیم حیات ارائه دهد: گاهی اوقات، مراحل تمایز به نظر می رسد که قابل معکوس شدن هستند. بنابراین، تمایز برگشتی یا retrodifferentiation و اساساً جوان سازی و احیا ممکن است با از دست رفتن خصوصیاتی که سلول تمایز یافته در طی فرآیند بلوغ کسب کرده است، رخ دهد. در نتیجه، تمایز برگشتی و جوان سازی می تواند پتانسیل بالایی را برای ترمیم بافت و تکثیر سلولی فراهم آورد. هرچند، ناکارآمدی تنظیمی در این فرآیندهای تکین برگشتی ممکن است خطر تشکیل تومور را نیز به همراه داشته باشد.   

 

Retrodifferentiation--a mechanism for cellular regeneration?

Hass R.

Source

Department of Obstetrics and Gynecology, Biochemistry and Tumor Biology Laboratory, Medical University Hannover, D-30625 Hannover, Germany. hass.ralf@mh-hannover.de

Abstract

Cellular differentiation can be characterized by the acquisition of specified properties during several steps of development whereby the original stem- or precursor-like populations can finally obtain a certain phenotype with highly specific cell functions. The continuing maturation process can be paralleled by progressively reduced proliferative capacity in various cell types functioning as postmitotic tissues. Conversely, other cell populations (e.g., distinct immune cells) may carry out their specific function upon stimulation of proliferation. While these differentiated phenotypes perform their appropriate specific duties throughout the functioning organism, nature may provide an interesting alternative within this concept of life: sometimes, differentiation steps appear to be reversible. Thus, retrograde differentiation--also termed retrodifferentiation--and accordingly rejuvenation may occur when differentiated cells lose their specific properties acquired during previous steps of maturation. Consequently, retrodifferentiation and rejuvenation could provide enormous potential for tissue repair and cell renewal; however, regulatory dysfunctions within these retrograde developments may also involve the risk of tumor promotion.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان