تومور استرومایی دستگاه گوارش - تشخیص و درمان جراحی

تاریخ انتشار: جمعه 11 دی 1394 | امتیاز: Article Rating

تومورهای استرومایی دستگاه گوارش (GIST) شایع ترین تومورهای مزانشیمی دستگاه گوارش هستند که قبلا به عنوان لیومیوم ، لیومیوسارکوم، لیومیوبلاستوم یا شوانوم طبقه بندی می شدند. آنها در حال حاضر به عنوان یک گروه مجزا با منشاء سلول بینابینی مزودرمی کاخال، سلول های بیان کننده پروتئین c-KIT (گیرنده تیروزین کیناز) شناخته شده است. تشخیص قطعی به روش ایمونوهیستوشیمی اثبات کرد که بیش از 95٪ از تومورهای استرومایی دستگاه گوارش برای CD117 مثبت هستند. با وجود پیشرفت های عمده شیمی درمانی، درمان انتخابی عمل جراحی است که به برداشتن کامل تومور اشاره می کند. تکامل این تومورها غیر قابل پیش بینی است و پیش آگهی بستگی به محل قرار گیری، اندازه تومور و شاخص میتوزی دارد. تومورهای خوش خیم پیش آگهی عالی بعد از عمل جراحی، با بقای 5 ساله 90٪ دارند، در حالی که تومورهای بدخیم به رادیوتراپی و شیمی درمانی مقاوم بوده، پیش آگهی مبهم حتی پس از جراحی، با بقای متوسط ​​1 ساله دارند. ما گروهی متشکل از 15 بیمار را که در درمانگاه جراحی بیمارستان بالینی اورژانس پروفسور Agrippa Ionescu  در بین سال های 2003 و 2013 مبتلا به  تومورهای استرومایی دستگاه گوارش تشخیص داده شدند ، پس از بررسی خصوصیات ارائه شده، تشخیص و درمان، با تمرکز بر عوامل موثر و با توجه به داده های مقالات در دسترس، مورد مطالعه قرار دادیم.

Chirurgia (Bucur). 2015 Nov-Dec;110(6):525-529.

Gastrointestinal Stromal Tumors - Diagnosis and Surgical Treatment.

Alecu LTulin AEnciu OBărbulescu MUrsuţ BObrocea F-.

Abstract

Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are the most common mesenchymal tumors of the gastrointestinal tract, previously classified as leiomyomas, leiomyosarcomas, leiomyoblastomas or schwannomas. They are now recognized as a distinct entity with origin in the mesodermal interstitial cell of Cajal, cells that express the c-KIT protein (tirozine kinase receptor). The definitive diagnosis is established by immunohistochemistry, more than 95% of GISTs being positive for CD117. Despite the major progress of chemotherapy, the treatment of choice is surgery, and it implies the complete resection of the tumor. The evolution of these tumors is unpredictable and the prognosis depends on localization, tumor size and mitotic index. Benign tumors have an excellent prognosis after surgery, with a 5 year survival of 90%, while malignant tumors resistant to radiotherapy and chemotherapy have a dismal prognosis even after surgical resection, with a median survival of 1 year. We studied a group of 15 patients diagnosed with TSGI in the Surgery Clinic of the œProf. Dr. Agrippa Ionescu Clinical Emergency Hospital, between 2003 and 2013, following the particularities of presentation, diagnosis and treatment, with focus on the prognostic factors according to available literature data.

PMID: 26713826
ثبت امتیاز
نظرات
  ممنون <br />بسیار عالی بود
  بهناز
  ﺳﻪشنبه, 22 دی,1394  | 
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان