مفاهیم سلول های بنیادی مزانشیمی در طب ترمیمی

تاریخ انتشار: جمعه 25 دی 1394 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) جمعیتی از پیش سازهای چندتوان هستند که در مغز استخوان، چربی و برخی از بافت های دیگر قرار دارند و می توانند از بافت های مختلف بزرگسالان و جنین  جدا شوند. پتانسیل خود تجدیدی و چندتوانی از ویژگی های سلول های بنیادی مزانشیمی هستند. آنها توانایی تکثیر و تمایز به انواع دودمان های سلولی مانند استخوان، غضروف، چربی، فیبروبلاست و سلول های قلبی را دارا هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی را می توان با بیان برخی از مولکول های سطحی مانند CD73، CD90، CD105  و نبود مارکرهای خاص خونساز از جمله CD34، CD45 و HLA-DR شناسایی کرد. آنها ابزار امیدوارکننده ای برای طب ترمیمی به منظور ترمیم بافت های آسیب دیده هستند. مطالعات زیادی بر روی دو ویژگی قابل توجه درمان با MSC متمرکز شده است. (I) تزریق سیستمیک سلول های بنیادی مزانشیمی سبب جایگیری آنها در نواحی ایسکمی یا آسیب دیده می شود و (II) سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند پاسخ ایمنی بواسطه سلول های T  را تعدیل کنند. سلول های بنیادی مزانشیمی بیان کننده گیرنده کموکاین و لیگاندهای دخیل در مهاجرت سلول ها و فرآیند جایگیری آنها هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی اثرات تنظیم کننده سیستم ایمنی بر سلول های سیستم ایمنی ذاتی (سلولهای دندریتیک، مونوسیت، سلول های کشنده طبیعی، و نوتروفیل ها) و سیستم ایمنی اکتسابی (سلول های  T کمک کننده-1، لنفوسیت T کشنده، و لنفوسیت B ) با ترشح فاکتورهای محلول TGF-β، IL -10، IDO، PGE-2، sHLA-G5، و یا با تعامل سلول به سلول دارند. در این بررسی، ما کاربردهای اصلی سلول های مزانشیمی را در طب ترمیمی و مکانیزم های شناخته شده جایگیری و تنظیم سیستم ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی را مورد بحث قرار می دهیم. 

 

Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2016 Jan 13:1-9. [Epub ahead of print]

Implications of mesenchymal stem cells in regenerative medicine.

Kariminekoo S1,2Movassaghpour A1Rahimzadeh A1Talebi M1Shamsasenjan K1Akbarzadeh A3,4.

 

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) are a population of multipotent progenitors which reside in bone marrow, fat, and some other tissues and can be isolated from various adult and fetal tissues. Self-renewal potential and multipotency are MSC's hallmarks. They have the capacity of proliferation and differentiation into a variety of cell lineages like osteoblasts, condrocytes, adipocytes, fibroblasts, cardiomyocytes. MSCs can be identified by expression of some surface molecules like CD73, CD90, CD105, and lack of hematopoietic specific markers including CD34, CD45, and HLA-DR. They are hopeful tools for regenerative medicine for repairing injured tissues. Many studies have focused on two significant features of MSC therapy: (I) systemically administered MSCs home to sites of ischemia or injury, and (II) MSCs can modulate T-cell-mediated immunological responses. MSCs express chemokine receptors and ligands involved in cells migration and homing process. MSCs induce immunomedulatory effects on the innate (dendritic cells, monocyte, natural killer cells, and neutrophils) and the adaptive immune system cells (T helper-1, cytotoxic T lymphocyte, and B lymphocyte) by secreting soluble factors like TGF-β, IL-10, IDO, PGE-2, sHLA-G5, or by cell-cell interaction. In this review, we discuss the main applications of mesenchymal stem in Regenerative Medicine and known mechanisms of homing and Immunomodulation of MSCs.

PMID: 26757594
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان