سیستم میکروفلوئیدیک برای مطالعه مهاجرت اسپرم

تاریخ انتشار: دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 | امتیاز: Article Rating

تکنولوژی میکروفلوئیدیک فرصتی را برای مدل سازی محیط بیوفیزیکی و بیوشیمیایی که اسپرم طی حرکت در مجرای تولید مثلی جنس ماده با آن مواجه است فراهم می آورد و به طور همزمان می توان از آن برای مطالعه دینامیک شنا کردن اسپرم در سطح کمی استفاده کرد. در انسان ها، نتیجه مقاربت،رسوب اسپرم در واژن و در محل ورودی سرویکس است. در نتیجه، اسپرم باید در خلال سرویکس، رحم و محل اتصال لوله رحمی و تنگه اوویداکتال شنا کند و پایین برود  تا در ناحیه آمپولای اوویداکت به تخمک برسد. تنها درصد اندکی از اسپرم های دارای توان تلقیح در دوره قبل از تخمک گذاری به آمپولا می رسند که نشان می دهد فشار گزینشی قویی روی اسپرم طی مهاجرت وجود دارد. درک بهتر چگونگی برهمکنش اسپرم با مجرای تناسلی جنس ماده در حل مشکلات باروری و تکوین تکنولوژی های کمک باروری که آسیب به اسپرم را به حداقل برسانند و فشار گزینشی طبیعی روی اسپرم را تقلید کنند، کمک کننده خواهد بود.

Mol Hum Reprod. 2016 Jul 6. [Epub ahead of print]

Microfluidic devices for the study of sperm migration.

Suarez SS1, Wu M2.

Abstract

Microfluidics technology offers us an opportunity to model the biophysical and biochemical environments encountered by sperm moving through the female reproductive tract and, at the same time, to study sperm swimming dynamics at a quantitative level. In humans, coitus results in the deposition of sperm in the vagina at the entrance to the cervix. Consequently, sperm must swim or be drawn through the cervix, uterus, uterotubal junction and oviductal isthmus to reach the oocyte in the oviductal ampulla. Only a very small percentage of inseminated sperm reach the ampulla in the periovulatory period, indicating that strong selection pressures act on sperm during migration. A better understanding of how sperm interact with the female tract would inspire improvements in diagnosis of fertility problems and development of novel-assisted reproductive technologies that minimize damage to sperm and mimic natural selection pressures on sperm.

PMID: 27385726
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان